Spring naar inhoud Spring naar footer

Tijdelijke stop indienen ideechecks

Wegens drukte is er tijdelijk een stop ingelast voor het indienen van een aanvraag voor de informele ideecheck door de filmconsulenten. Deze stop duurt tenminste tot de start van het nieuwe jaar.

Aanvragers die overwogen een aanvraag voor de ontwikkeling van een nieuw filmplan in te dienen, konden normaliter eenmalig en voorafgaand aan de aanvraag een informele ideecheck bij een van de filmconsulenten doen. Een ideecheck kon worden gedaan voor een speelfilm (uitgezonderd Ontwikkeling en Realisering Low Budget), documentaire, korte animatie of een film binnen Onderzoek & Experiment.

Nadere berichtgeving over het verloop van de ideecheck volgt begin 2023. Meer informatie vind je op onze site en/of via onze nieuwsbrief.