Spring naar inhoudSpring naar footer

Survey of the distribution of immersive media for the Netherlands

VR is dankzij grote recente stappen in beschikbare technologie en de adoptie van het medium in storytelling van uitzonderlijke kwaliteit tot een volwaardig medium verworden. De keten van creatief concept tot aan de vertoning aan publiek is echter nog onderhevig aan vele growing pains. De sector is in sneltreinvaart over de hele keten aan het professionaliseren. Dit rapport is een initiatief van Cassette, de eerste en enige uitgever van immersieve media in Nederland. Cassette observeert aan het eind van de keten hoe VR producties een weg kunnen vinden naar een breed publiek.

Door het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek in de vorm van 25 interviews met diverse stakeholders uit de sector, gekozen uit de gehele keten, wordt deze problematiek, specifiek voor Nederland, in kaart gebracht. De groep geïnterviewden bestaat uiteraard uit een aantal makers/producenten van VR, en vertegenwoordigers van festivals, distributeurs, online platformen, branche- en netwerkorganisaties, filmtheaters en culturele locaties.

Hun observaties, ervaringen en vragen zijn verzameld in dit document, en de onderzoekers hebben uit die rijkdom aan kennis, ervaring en informatie een aantal aanbevelingen, alsmede mogelijke strategieën en toekomstige modellen voor de VR sector geformuleerd. De kansen en risicofactoren op het gebied van distributie van VR content worden geanalyseerd. Zo hoopt Cassette met de conclusies handvatten te bieden voor makers/producenten, overheden, fondsen en financiers, online platformen en fysieke vertoningslocaties om zo de VR sector in zijn geheel te verrijken en versterken, en de broodnodige volgende stap te zetten in professionalisering van de distributie van VR in Nederland.

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van zowel het huidige alsook het gewenste klimaat. Er wordt gekeken naar bestaande en nieuwe ideeën, en naar beschikbare en ontbrekende kennis en informatie, om de volgende vraag te beantwoorden:

Wat is er nodig in de keten van een (Nederlandse) productie in het VR domein om ervoor te zorgen dat artistieke VR in Nederland een zo groot en zo breed mogelijk publiek bereikt?

Dit rapport is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds.