Spring naar inhoudSpring naar footer

Subsidieplafonds 2016

Binnen de jaarbegroting 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
  • Production Incentive: 19.400.000 euro vermeerderd met het resterende budget over 2015. Tenminste 70% is bestemd voor internationale coproducties
  • Suppletie: 7.000.000 euro
  • Bioscoopuitbreng buitenlandse arthousefilm: 310.000 euro (slate funding 250.000 euro, projectsubsidie 60.000 euro)
  • Internationale distributie: 150.000 euro
  • Projectsubsidie filmfestival: 275.000 euro
  • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2016: 800.000 euro

Ter voorkoming van vroegtijdige uitputting van het jaarlijkse budget zal er naar worden gestreefd maximaal 70% van de afzonderlijke deelbudgetten voor filmproducties en filmactiviteiten voor 1 augustus 2016 te besteden, en tenminste 30 % te reserveren voor de rest van het kalenderjaar 2016.

Subsidieplafond 2017-2020
De aanvraagprocedure voor meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals via het Fonds loopt parallel aan de procedure bij het ministerie van OCW voor een vierjaarlijkse subsidie in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020. Het subsidieplafond voor deze categorie bedraagt:

  • Meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017-2020: 275.000 euro op jaarbasis.