Spring naar inhoudSpring naar footer

Stimuleringsmaatregel en Netherlands Film Commission gelanceerd in Cannes

Persbericht 16 mei 2014,
Het Nederlands Filmfonds presenteert vandaag tijdens het Internationale Filmfestival van Cannes de nieuwe stimuleringsmaatregel voor filmproductie in Nederland (Film Production Incentive) tezamen met de Netherlands Film Commission. De gelijktijdige start markeert de geïntegreerde aanpak om Nederland als filmproductieland internationaal te positioneren. Marjan Hammersma, Directeur Generaal voor Cultuur en Media van OCW lanceert op het Filmfestival van Cannes officieel de regeling, gevolgd door een presentatie van Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder van het Filmfonds.

De regeling biedt een financieel voordeel van maximaal 30% in kwalificerende productiekosten van (internationale) filmproducties die aantoonbaar in Nederland zijn besteed. Speelfilms en lange animatiefilms met een minimum productiebudget van € 1 miljoen en documentaires met een minimum productiebudget van € 250.000 met een bioscoopuitbreng in Nederland, komen hiervoor in aanmerking. Het maximumbedrag per aanvraag is € 1 miljoen. Op het moment van aanvraag dient 50% van de productiekosten gefinancierd te zijn. Het beschikbare budget voor de regeling wordt verdeeld over maximaal vier aanvraagronden per jaar. De eerste indiendatum voor aanvragen is 5 juni 2014. Voor deze ronde is € 9,7 miljoen beschikbaar.

Jet Bussemaker, minister van OCW: “De Nederlandse creatieve industrie heeft een enorme potentie. De film- en audiovisuele sector is daarbinnen een belangrijke pijler. De kwaliteit van onze jeugd- en familiefilms, animatiefilms en documentaires wordt internationaal herkend. De Nederlandse filmindustrie kan nu een belangrijke rol spelen in de internationale film- en entertainmentsector.”

Doreen Boonekamp: “De lancering van de regeling samen met de Film Commission markeert internationaal een belangrijke stap voor Nederland. Met onze hoog gekwalificeerde professionals, een uitstekende infrastructuur, unieke locaties en nieuwe financieringsmogelijkheden heeft ons land de internationale industrie veel te bieden.”

Eind 2013 besloot het Kabinet om jaarlijks 20 miljoen euro extra voor de filmsector uit te trekken voor een stimuleringsmaatregel in de vorm van een cash rebate. Dit besluit volgde op de motie Bergkamp/Monasch van 3 juli 2013