Spring naar inhoudSpring naar footer

Stichting Vrouwen in Beeld start in samenwerking met Universiteit Utrecht een onderzoek naar genderongelijkheid in de Nederlandse televisie- en filmindustrie

Op internationale vrouwendag maakt stichting Vrouwen in Beeld bekend dat zij in samenwerking met Universiteit Utrecht een onderzoek is gestart naar genderongelijkheid in Nederlandse televisie- en filmindustrie. Uit pilotonderzoek is gebleken dat zowel voor als achter de camera de verhouding tussen vrouwen en mannen niet gelijkwaardig is. Het nieuwe onderzoek zal deze verschillen nader in kaart brengen en dient als basis om binnen de industrie het gesprek aan te gaan hoe dit verbeterd kan worden.
Het pilotonderzoek uit 2020 van de onderzoeksgroep Media Industries, Infrastructures and Institutions (MI3) van de Universiteit Utrecht en stichting Point of View naar de vrouw-man verhouding bij de cast en crew van Nederlandse fictiefilms en dramaseries wees een structurele ongelijkheid uit: in bijna alle gevallen ligt het aantal vrouwen in verhouding lager dan het aantal mannen in diezelfde functie.
Om deze genderongelijkheid met robuustere cijfers en feiten te onderbouwen is stichting Vrouwen in Beeld in samenwerking met de onderzoeksgroep van de Universiteit Utrecht, en gesteund door Point of View, een uitgebreid onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen wat de genderverdeling is op sleutelposities voor- en achter de schermen bij films, series en documentaires, welke netwerken zijn gevormd en wat in de afgelopen tien jaar daarin de ontwikkelingen zijn geweest.

Het onderzoek dient als basis om het gesprek aan te gaan met de diverse organisaties en stakeholders in de industrie en te bespreken hoe gezamenlijk een evenwichtigere genderverhoudingen in de verschillende beroepsgroepen en in representaties kan worden bereikt.
Stichting Vrouwen in Beeld wil het werk en de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de hele breedte van de Nederlandse audiovisuele industrie beter zichtbaar maken en versterken door middel van onderzoek en activiteiten. Vrouwen in Beeld is ervan overtuigd dat we de beste resultaten boeken door samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarom wil ze een sterke gemeenschap van zich als vrouw identificerende audiovisuele professionals creëren die hun ervaring delen en elkaar ondersteunen.

Iris Lammertsma, producent en voorzitter van stichting Vrouwen in Beeld:
“Gendergelijkheid op alle fronten is geen luxe, maar een noodzaak. Meer gendergelijkheid komt ten goede aan zowel de diversiteit in alle soorten beroepen en functies, als aan de verscheidenheid in verhalen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we aan de slag met het gezamenlijk verbeteren van gendergelijkheid in de industrie.”

Willemien Sanders, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht:
“Met deze nieuwe cijfers kunnen we een veel duidelijker beeld krijgen van de verhoudingen maar ook de dynamiek in de sector. Dat is nodig om te weten hoe we het gebrek aan diverse vrouwelijke perspectieven kunnen veranderen.”
Het onderzoek wordt financieel gesteund door het Nederlands Filmfonds, Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten en Creative Europe, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Film Festival, het International Documentary Filmfestival Amsterdam.

Meer informatie over Vrouwen in Beeld en het onderzoek vind je op: vrouweninbeeld.nl