Spring naar inhoud Spring naar footer

Steunfonds Oekraïense makers geopend

*Update 21 oktober: Omdat het subsidieplafond is bereikt is het aanvraagformulier voor het Steunfonds Oekraïense makers gesloten. Aanvragers met een openstaande aanvraag ontvangen het besluit tussen vier en zes weken na indienen van de aanvraag.

De regeling Steunfonds Oekraïense makers is geopend. Eerder maakte het kabinet bekend voor dit jaar een miljoen euro te reserveren om kunstenaars die uit Oekraïne en Rusland naar Nederland zijn gevlucht tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun werkpraktijk. Het Steunfonds is zowel gericht op individuele makers als op gezelschappen. Alle rijkscultuurfondsen zijn betrokken bij de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds dat een coördinerende rol heeft.

Alle disciplines

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een gezelschap. De Nederlandse organisatie of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal drie individuele makers uit Oekraïne of Rusland aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 15 personen. Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed, en letteren.

Met het Steunfonds zullen dit jaar tenminste 95 gevluchte kunstenaars in staat worden gesteld om hun werkpraktijk in Nederland voort te zetten. Per aanvraag is maximaal € 9.900 beschikbaar.

Samenwerking rijkscultuurfondsen

Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

Aanvragen en deadline

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds. Een Engelstalige toelichting is hier te vinden.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen. De regeling staat (uiterlijk) open tot 15 november 2022 of zolang als het budget strekt.