Spring naar inhoudSpring naar footer

Sneller uitsluitsel: de belangrijkste veranderingen voor aanvragers

Vanaf augustus zullen maandelijks vaste indiendeadlines gaan gelden voor de aanvragen voor alle ontwikkelingsfases. Het streven is om binnen een zo kort mogelijke periode duidelijkheid aan filmmakers te geven of hun aanvraag wordt gehonoreerd. Dit betekent een andere werkwijze binnen het Fonds, die ook van de aanvragers aanpassingen zal vragen.

Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Ontwikkelingsaanvragen kunnen alleen per ronde worden ingediend. Elke vier weken is er een nieuwe indiendeadline.
  • De deadlines voor de ontwikkelingsbijdrage in het kader van scenario- en artistieke ontwikkeling zijn voor dit jaar vastgesteld op 15 augustus, 12 september, 10 oktober en 14 november. De deadlines voor productie ontwikkeling zijn 29 augustus en 24 oktober.
  • Voor een sneller beoordelingsproces kunnen alleen aanvragen die op de dag van de indiendeadline compleet zijn, worden meegenomen in de beoordelingsronde. Het aanvraagformulier dient naar waarheid, volledig en volgens de in de toelichting bij het aanvraagformulier en het Financieel & Productioneel Protocol vermelde richtlijnen te worden ingevuld en voorzien te zijn van alle gevraagde bijlagen.
  • Is de aanvraag niet volledig, dan schuift deze automatisch door naar de volgende indienronde. In die periode dienen de ontbrekende stukken door de producent opgeleverd te worden, zodat de aanvraag ten tijde van de volgende indiendeadline wel volledig is en kan worden beoordeeld.
  • Met deze snellere behandelingscyclus worden het inhoudelijk advies en de projectanalyse in de beschikking korter en bondiger.
  • De toekennings- en afwijzingsgesprekken zijn in het vervolg enkel bedoeld om toelichting te geven op de ontvangen beschikking. De gesprekken zullen maximaal 45 minuten duren en vinden plaats op vaste dagdelen in de week direct na de uitslag.
  • Als gevolg van de versnelde systematiek, zal er voor een evenwichtige verdeling van de capaciteit niet altijd voldaan kunnen worden aan de consulent waaraan de voorkeur wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om gehoor te geven aan de voorkeur voor een consulent, dan zal hierover contact worden opgenomen door de projectbegeleider.

Het Filmfonds zal dit najaar, tijdens de overgangsperiode van het vernieuwde traject, de vinger aan de pols houden en waar nodig bijsturen. De nieuwe aanpak moet vanaf januari 2023 vaste vorm hebben gekregen.