Spring naar inhoudSpring naar footer

Sectorpresentatie 2022: kwaliteit en ambitie blijven houvast in turbulente tijden

Het zijn turbulente tijden voor de onafhankelijke filmsector, maar kwaliteit en ambitie blijven hoog in het vaandel staan van het Filmfonds. Met ruimte en extra ondersteuning op de korte termijn biedt het Filmfonds filmmakers continuïteit te midden van de aanhoudende coronapandemie. Sinds de start van de coronacrisis is ruim €49 miljoen extra geïnvesteerd in de filmsector, maakte het Fonds vandaag bekend tijdens de jaarlijkse sectorpresentatie. Voor de langere termijn richt het Fonds zich op verdere kwaliteitsverbetering; met een ambitieuzer speelfilmbeleid wil het Fonds de slagkracht van makers en onafhankelijke producenten vergroten.

Steunmaatregelen

Sinds het begin van de coronapandemie heeft het Filmfonds via de verschillende steunpakketten van de overheid ruim €49 miljoen euro extra kunnen investeren in de filmsector. Met deze aanvullende financiering is directe ondersteuning aan makers geboden door in te spelen op acute knelpunten bij films of filmactiviteiten in alle fasen van het maakproces: van ontwikkeling en productie tot vertoning en distributie. Aanvullend ontvingen 116 filmtheaters, bioscopen en filmfestivals extra financiering om de crisis het hoofd te bieden. Speciale nieuwe regelingen zagen het licht, zoals Fast & Furious, Music Mayday en Immerse/Interact XL. Tot nu toe zijn meer dan in totaal 690 projecten gesteund en ruim 15.000 filmprofessionals bereikt.

De coronasteun voor de filmsector zal ook in 2022 worden gecontinueerd, o.a. door de steunmaatregel voor productie te verlengen en de garantieregeling pandemie te verbreden. Ook de Full Circle steunmaatregelen voor distributie en vertoning worden verlengd om distributeurs, bioscopen en filmtheaters extra steun te bieden.

Ambitieuzer speelfilmbeleid

In december 2021 liet het Filmfonds al weten dat er meer geld beschikbaar komt voor de selectieve bijdrage aan speelfilmproducties. Met deze extra impuls voor een ambitieuzer speelfilmbeleid wil het Fonds de slagkracht van makers en onafhankelijke producenten vergroten. Hierbij blijft het zwaartepunt liggen op kwaliteitsfilms uit alle genres in zowel mainstreamfilm als auteurscinema en filmkunst.

Tegelijkertijd zullen er meer middelen beschikbaar worden gemaakt voor de ontwikkelingsfase van filmproducties. Zo komen er mogelijkheden om een startsubsidie aan te vragen, individueel of in een team, voor de research en de start van een verder uit te werken filmidee binnen alle geldende categorieën. Daarnaast wordt het zwaartepunt van financiering bij de ontwikkeling van speelfilm verder verlegd naar de scenariofase. Dit was o.a. een wens van de diverse belangenverenigingen en moet scenaristen in staat stellen om, eventueel in samenwerking met een regisseur, hun scenario’s in een eerder stadium verder uit te kunnen werken.

Talentontwikkeling en duurzaamheid

Tijdens de sectorpresentatie zoomde het Filmfonds ook in op andere thema’s die meer aandacht zullen krijgen zoals talentontwikkeling en verduurzaming van de filmsector. Om de dynamiek en vernieuwing binnen de sector te bevorderen zal het Filmfonds de ontwikkeling van nieuw talent en de doorgroeimogelijkheden van ervaren talent verder stimuleren. Een goede aansluiting en doorstroming tussen regionale, nationale en internationale initiatieven staat hierbij centraal. Het Filmfonds wil hiermee verder bij te dragen aan een divers en rijkgeschakeerd filmlandschap.

Naast trainingsmogelijkheden en (internationale) broedplaatsen continueert het Filmfonds de activiteiten van expertisecentrum FilmForward op het gebied van talentontwikkeling en diversifiëring van de filmsector. En, in de geest van de Europese klimaatdoelstellingen om te komen tot een CO2 neutraal Europa in 2050, werkt het Filmfonds door aan de uitgangspunten van een duurzaamheidsstrategie die de sector moet ondersteunen en stimuleren om te komen tot duurzamere filmproducties.

Belang gezamenlijkheid

In zijn slotwoord tijdens de sectorbijeenkomst benadrukte directeur Bero Beyer het belang van verbinding en gezamenlijkheid. ‘Filmcultuur is meer dan vermaak en verstrooiing, meer dan inspiratie of reflectie. Filmcultuur geeft ruimte om vanuit artistieke visies elkaars verschillen en overeenkomsten te ervaren, empathie te voelen. Daarmee is filmcultuur een cruciaal onderdeel in elk proces van verbinding en dus vitaal voor elke democratische maatschappij. Cultuur kan en mag niet telkens het sluitstuk zijn – als eerste dicht en als laatste open. Niet alleen vanwege de solidariteit en wat het markteconomisch betekent voor allen die in de sector werken, maar ook als uitgangspunt voor herstel. Met een volle waardering voor het belang van culturele, vrije onafhankelijke filmproducties en de verhalen die ze ons brengen.’

Kijk de sectorpresentatie terug

Gebruik hiervoor het wachtwoord: FF2022