Spring naar inhoud Spring naar footer

Sectorbijeenkomst 3 juli 2017

Op 3 juli vond bij het Filmfonds de gezamenlijke sectorbijeenkomst met de vertegenwoordigers van verenigingen in de productiesector plaats. De bijeenkomst vond plaats in vervolg op gesprekken in kleiner verband, tussen de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en het Filmfonds. Deze voorgesprekken concentreerden zich op drie thema’s:

  • Welke knelpunten signaleert de vereniging in de sector?
  • Wat kan de vereniging daaraan bijdragen?
  • Welke verbeteringen ziet de vereniging voor de rol van het Fonds en het instrumentarium?

Lees het verslag van de sectorbijeenkomst hier.