Spring naar inhoudSpring naar footer

Sandra den Hamer nieuwe interim bestuurder Filmfonds

Het herstel van directeur-bestuurder Bero Beyer vraagt helaas om een langere periode van rust dan eerder was voorzien. Om deze periode van afwezigheid op te vangen, zal per 1 mei Sandra den Hamer het interim bestuur overnemen van Peter Schrurs, die deze functie slechts tijdelijk kon vervullen.

Met de komst van Den Hamer vertrouwt de Raad van Toezicht van het Filmfonds erop dat de bestuurlijke continuïteit en de stabiliteit richting de interne organisatie en de sector is geborgd. De dagelijkse directietaken blijven in handen van zakelijk directeur George van Breemen, uiteraard in goede samenwerking met Den Hamer die ad-interim op parttime basis is aangesteld.

Den Hamer brengt een schat aan ervaring in de filmsector met zich mee. Naast haar bestuurlijke expertise binnen de filmsector en stevige vakinhoudelijke kennis, heeft zij een omvangrijk netwerk binnen de (inter)nationale filmindustrie. Den Hamer was 15 jaar lang directeur-bestuurder van Eye Filmmuseum. Daarvoor was ze 23 jaar werkzaam voor het International Film Festival Rotterdam, waarvan de laatste 10 jaar als directeur. Vanuit beide functies werkte zij nauw samen met het Filmfonds, met name op het gebied van internationale samenwerking en sectorbrede vraagstukken.

“Film en filmcultuur in Nederland gaan mij aan het hart. Ik spring er graag voor in de bres, samen met de collega’s van het Fonds, samen met de Nederlandse filmsector," aldus Sandra den Hamer. Te midden van het snel bewegende speelveld zal Den Hamer zich de komende periode onder meer richten op de artistiek-inhoudelijke koers van het Fonds, de overkoepelende vragen vanuit de sector en de voorbereidingen op het nieuwe beleidsplan.

Laetitia Griffith, voorzitter Raad van Toezicht van het Filmfonds: “We zijn blij dat Sandra den Hamer bereid is om de komende maanden samen met de medewerkers en stakeholders uit de sector bij te dragen aan een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en een voor de filmwereld ontvankelijk productieklimaat in Nederland. We wensen Bero Beyer een voorspoedig herstel toe”.

Vanwege gezondheidsredenen moest directeur-bestuurder Bero Beyer begin januari 2023 een stap terug doen. De komende periode zal hij ten behoeve van zijn herstel nog afwezig zijn. Zie de eerdere berichtgeving hierover.

Beeld: Harmen de Jong