Spring naar inhoudSpring naar footer

Raad voor Cultuur: Sectoradvies Audiovisueel

Vandaag heeft de Raad voor Cultuur het Sectoradvies Audiovisueel 'Zicht op zoveel meer' uitgebracht. De Raad brengt in de periode november 2017 tot juli 2018 tien sectoradviezen uit over het cultuurbeleid. Eén daarvan is het Sectoradvies Audiovisueel. Gezien de fundamentele veranderingen in de audiovisuele sector als gevolg van de digitalisering en internationalisering, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eind 2016 de adviesaanvraag samen met de Staatssecretaris van Media bij de Raad neergelegd. Zij hebben de Raad gevraagd het huidige cultuurbeleid voor film in samenhang te bezien met het mediabeleid.

Het advies van 22 februari 2018 geeft antwoord op twee onderzoeksvragen:

  • Wat is er nodig om pluriforme en kwalitatief hoogstaande Nederlandse culturele audiovisuele content te stimuleren, gezien het veranderende medialandschap?
  • Wat is er nodig om te zorgen dat deze content toegankelijk is en het publiek bereikt, ook internationaal?

De Raad heeft de gehele keten van filmeducatie en talentontwikkeling tot productie, distributie en exploitatie onder de loep genomen en aanbevelingen gedaan om de sector toekomstbestendig te maken. Het is noodzakelijk structureel meer ruimte te creëren voor de totstandkoming en verspreiding van kwalitatief hoogwaardige producties van eigen bodem, van speelfilms en animatiefilms tot documentaires, series en innovatieve mediaproducties zoals games en immersieve mediaproducties. De Raad schetst dat zowel online als in de bioscoopsector grote internationale spelers de markt domineren waardoor er een grote disbalans in de keten van productie, distributie en exploitatie is ontstaan. Het merendeel van de opbrengsten slaat neer bij de eindexploitanten die op hun beurt niet of nauwelijks meefinancieren in de creatie van nieuwe producties. Zowel de productie als de verspreiding van cultureel waardevolle en herkenbare verhalen van eigen bodem komen hierdoor in de knel en marginalisering van Nederlandse audiovisuele sector dreigt.

De Raad stelt een samenhangend pakket van maatregelen voor dat uitgaat van een geïntegreerd film- en mediabeleid om bestaande knelpunten op te lossen en kansen te verzilveren. De aanbevelingen betreffen versterking van de hele keten, van het stimuleren van mediageletterdheid en filmeducatie, talentontwikkeling en innovatie tot versterking van de kwaliteit van producties in de volle breedte, als ook de toegankelijkheid en zichtbaarheid ervan. Niet alleen via de versterking van de platformfunctie van festivals en het toegankelijker maken van audiovisueel (archief)materiaal, maar ook online via de digitale platformen en in bioscopen en filmtheaters.

Het Filmfonds onderschrijft het advies van de Raad en de voorgestelde maatregelen, die aansluiten op de strategische agenda van het Filmfonds en de sector. Samenwerking staat daarbij voorop; lokale en internationale partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde nationale audiovisuele sector. Alle spelers moeten een rol nemen om de circulariteit in de keten te bevorderen en een gezond ecosysteem te bouwen. De Nederlandse audiovisuele sector is te klein om zonder maatregelen de publieke en culturele waarden te borgen.

Lees het rapport Zicht op zo veel meer hier.