Spring naar inhoud Spring naar footer

Raad voor Cultuur pleit voor regionale culturele infrastructuur in Verkenning

Op 20 november publiceerde de Raad voor Cultuur zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

In de verkenning wordt gepleit stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid te zetten. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio. Lees hier de verkenning.