Spring naar inhoudSpring naar footer

Oproep Residency Van Doesburghuis

Het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden voor de winter 2021 en het voorjaar 2022 een bijzondere residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon, Parijs. In de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor zichzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp kunnen makers en beschouwers, van regisseur tot curator, scenarioschrijver tot onderzoeker, architect tot maker van digitale cultuur op het gebied van film, ontwerp en digitale cultuur onderzoek doen, ideeën uitwerken of nieuw werk maken.

Met deze oproep worden twee werkperioden van vier maanden aangeboden. In het verlengde van Theo en Nelly’s interdisciplinaire praktijk en veelzijdige kunstenaarschap is een samenwerking met een aanvrager binnen een andere discipline ook mogelijk.

De verblijfsperioden die worden aangeboden zijn:

  • 7 november 2021 t/m 1 maart 2022
  • 6 maart t/m 26 juni 2022

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar makers en beschouwers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Het Mondriaan Fonds treedt op als penvoerder van de aanvraagprocedure.

Aanvragen kunnen tot en met 7 augustus 2021 worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Voor wie?

Makers en beschouwers in de disciplines film, ontwerp en digitale cultuur kunnen een voorstel indienen. Het is mogelijk om als individuele aanvrager of als duo (twee makers, of een maker en een beschouwer, die structureel gezamenlijk werk maken) aan te vragen. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Tenminste één maker of beschouwer van het duo is werkzaam binnen de film, ontwerp- en/of digitale cultuursector. Let op: bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

  • Op aanvragen in de discipline film zijn de voorwaarden/ reglementen van het Filmfonds van toepassing.
  • Op aanvragen in de discipline ontwerp en digitale cultuur zijn de voorwaarden/ reglementen van het Stimuleringsfonds Creatieve industrie van toepassing.

Commissie

Voor deze oproep wordt een multidisciplinaire commissie samengesteld die bestaat uit twee adviseurs van elk deelnemend fonds en een voorzitter. De commissie selecteert in totaal twee residenten (of duo’s): één resident (of duo) uit de discipline film en één residenct (of duo) uit de discipline ontwerp/digitale cultuur.

Vergoeding

De huur van de atelierwoning wordt direct door de fondsen aan de Stichting het Van Doesburghuis voldaan. Per maand wordt aan de resident een bijdrage van € 1.000,- ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport en verblijfskosten. Dit bedrag geldt ook voor duo’s.

Het Van Doesburghuis

Eind jaren twintig kan Theo van Doesburg eindelijk zijn allesomvattende kunst- en levensbeschouwing in een architectonische schepping gestalte geven op een klein perceel in het landelijke Meudon waar vele schrijvers (Céline, gebr. Goncourt, Sartre), architecten (Jean Prouvé) en beeldend kunstenaars (Rodin, Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp) hun toevlucht zochten. De atelierwoning wordt eind 1930 opgeleverd, Theo overlijdt kort daarna op 47-jarige leeftijd. Het huis, dat vanaf de jaren tachtig de naam van zijn schepper krijgt, zal de geschiedenis ingaan als representant van Van Doesburgs ideeën over de synthese der kunsten. Dankzij een bijzondere schenking van Wies van Moorsel, Nelly’s nicht en enige erfgename, komt de atelierwoning begin jaren tachtig in het bezit van de Nederlandse Staat. De Stichting het Van Doesburghuis krijgt de taak het huis goed te beheren en het als woon- en werkplek aan kunstenaars beschikbaar te stellen. De afgelopen 40 jaar verbleven zo’n 50 kunstenaars en beschouwers in het Van Doesburghuis.

Indienen

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 7 augustus 2021 17:00 uur. Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Op het aanvraagformulier kun je je voorkeursperiode aangeven. Bij selectie streven we ernaar om de periode van voorkeur toe te kennen.

NB! Houd de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken in de gaten voor de meest recente informatie over de corona ontwikkelingen met instructies en adviezen over reizen naar Parijs.

Let op: als je nog niet eerder hebt aangevraagd bij het Mondriaan Fonds, dien je eerst een account aan te vragen. Houd er rekening mee dat het ca. 1 werkdag duurt voordat een account is aangemaakt. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met de in de bijgaande checklist gevraagde bijlagen.

Het voorstel dient vergezeld te gaan van een CV en een motivatie voor het verblijf. Daarbij wordt een toelichting verwacht op het project waaraan de maker(s) in het Van Doesburghuis wil werken, de meerwaarde van het verblijf in het Van Doesburghuis voor het betreffende project en een presentatieplan.

Voor meer informatie over het Van Doesburghuis en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Philip Montnor.

Gezamenlijk initiatief van de Nederlandse cultuurfondsen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds stellen deze residency sinds een aantal jaren beurtelings beschikbaar aan kunstenaars die werkzaam zijn op de vele gebieden waarbinnen Theo en Nelly van Doesburg actief waren: architectuur, beeldende kunst, literatuur, dichtkunst, muziek, vormgeving en podiumkunsten. De oproep wordt daarnaast ook opengesteld voor makers uit de disciplines film en digitale cultuur. Afgelopen jaar verbleven Helena van der Meulen (film) en Katharina Gross (podiumkunsten) in het Van Doesburghuis. Eerdere residenten waren onder anderen: Rozalie Hirs (podiumkunsten) samen met Machiel Spaan (architectuur), Antonis Pittas (beeldende kunst), Jason Hendrik Hansma (digitale cultuur) en Neske Beks (letteren). Zij delen hun ervaringen als ex-residenten van het Van Doesburghuis in onderstaande video.