Spring naar inhoudSpring naar footer

Oproep De Wolf Danst

Mediafonds, NTR (Het Uur van de Wolf), Cinedans en Filmfonds initiëren De Wolf Danst.
De Wolf Danst is een combinatieprogramma van een artistiek hoogwaardige documentaire (40’) & een onafhankelijke dansfilm (10’). De Wolf Danst zal worden uitgezonden binnen Het Uur van de Wolf.

Choreografen en cineasten kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm. De dansfilm gaat in op een actueel thema in de huidige samenleving en mag niet gebaseerd zijn op een bestaande dansvoorstelling. Dans maakt een substantieel onderdeel uit van de film. De choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het dansfilmplan. Choreograaf en cineast werken samen met een ervaren componist en/of geluidsontwerper aan een originele score. Choreograaf en cineast werken volledig mee aan een onafhankelijke artistieke making of/documentaire door een documentairemaker, die aan de dansfilm voorafgaat.

De documentairemaker(s), producenten en teams van cineasten/choreografen worden door de organiserende partners geselecteerd in relatie tot elkaar. Hiertoe wordt in maart 2016 een eerste selectie van producenten en documentairemakers gemaakt. Producenten en documentairemakers kunnen onafhankelijk van elkaar hun belangstelling voor het project kenbaar maken; teams worden later samengesteld. In april worden vier dansfilmplannen met een ontwikkelingssubsidie gehonoreerd. In september worden op basis van visie en synergie volledige teams samengesteld. Een dansfilm en bijbehorende documentaire worden altijd door eenzelfde producent geproduceerd. De films gaan in première op Cinedans en worden vervolgens uitgezonden op televisie.

Aanvullende voorwaarden:
. de choreograaf heeft ten minste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft ten minste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn;
. de cineast woont er werkt in Nederland, de choreograaf is bij voorkeur structureel werkzaam in Nederland. De productie moet in Nederland plaatsvinden;
. de dansfilm en documentaire worden geproduceerd door een ervaren dansfilm en documentaire producent;
. de aanvraag wordt digitaal ingediend en voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de richtlijnen De Wolf Danst, die zijn te downloaden op de website van het Mediafonds.

Indienen
Deadline 1 maart : selectie van maximaal 4 teams van producenten & documentairemakers
Deadline 1 april: choreografen & cineasten: selectie van 4 projecten voor ontwikkeling
Deadline 1 september: choreografen & cineasten: selectie van 2 projecten voor productie

Producenten, documentairemakers en teams van cineasten & choreografen worden geselecteerd door een samengestelde commissie met vertegenwoordigers van Mediafonds, NTR, Filmfonds en Cinedans. Zowel de danssector als filmsector zijn in de commissie vertegenwoordigd. Gesprekken met potentiële deelnemers kunnen onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Oscar van der Kroon (NTR, 088-67799604) of Miryam van Lier (Mediafonds, 020-6233901).

foto: Son du serpent van Tami Ravid