Spring naar inhoudSpring naar footer

Oproep 2e ronde Teledoc 2015 ? uiterste indiendatum 2 februari 2015

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek.

In dit project werken publieke omroepen, CoBO en Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Filmplannen kunnen, na selectie door publieke omroepen en Filmfonds, een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentaire script. Na uitwerking van de gekozen filmplannen vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor de mogelijke realisering.
De lengte van de films is tussen de 75 en 90 minuten, het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 20.000,- en maximaal € 300.000,- voor realisering.
Er worden maximaal 12 bijdragen voor ontwikkeling en 6 bijdragen voor realisering van Teledocs per jaar toegekend. Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld.
Indiendata zijn 1 oktober 2014 (1e ronde), 2 februari 2015 (2e ronde) en 1 juni 2015 (3e ronde), vóór 17:00 uur. U kunt uw filmplannen alleen digitaal indienen op e-mailadres: [email protected], wilt u bij het onderwerp vermelden: Teledoc 2015.

ALGEMENE VOORWAARDEN

CRITERIA AANVRAGERS
• Het indienen van de plannen staat alleen open voor onafhankelijke documentaire producenten. Producenten en makers zijn in principe niet verbonden aan een omroep. Aan de plannen is reeds een documentaire regisseur verbonden (teamgarantie).
• De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.
• De productiemaatschappij moet minimaal 2 jaar gevestigd en actief zijn in Nederland en de producent die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigt dient relevante werkervaring te hebben in de professionele film- en televisiesector. In het kader van dit project dient de producent minimaal 1 lange documentaire van tenminste 70 minuten onafhankelijk te hebben geproduceerd, die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of is uitgezonden op de landelijke televisie.
• De regisseur moet relevante, bewezen werkervaring hebben in de professionele film- en televisiesector: minimaal 3 documentaires van 50 minuten of 1 documentaire van 70 minuten, die is uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek.
• Een producent kan maximaal 2 Teledocs tegelijkertijd produceren (ontwikkelen en/of realiseren), de regisseur kan bij maximaal één Teledoc tegelijkertijd betrokken zijn.
CRITERIA FILMPLAN
• Gebaseerd op een Nederlands onderwerp of een duidelijke Nederlandse connectie.
• Bestemd voor een breed televisie- en bioscooppubliek.
• Handelend over een eigentijds onderwerp (verhalen spelen zich in het nu af); geen historische documentaire, ook al zijn verwijzingen naar het verleden wel mogelijk.
• Toegankelijk, prikkelend, verhalend en cinematografisch. De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door.
• Gefinancierd/gerealiseerd binnen het maximum budget van het samenwerkingsproject. Extra financiering van derden is in beperkte mate mogelijk, maar dient zonder gevolgen te blijven voor de inhoud en het productieproces en in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van het Commissariaat voor de Media en het Filmfonds.
ALGEMENE VEREISTEN AANVRAAG
• Een ontwikkelingsaanvraag bestaat uit 2 pagina’s A4 met een synopsis van de beoogde Teledoc, alsmede 2 pagina’s toelichting van producent & regisseur bevattende in elk geval een motivatie en visie op de regie plus CV’s/filmografieën.
• Van het onderwerp (hoofdkarakters/organisaties of voornaamste betrokkene(n) uit het filmplan) dient een schriftelijke verklaring van toestemming c.q. medewerking te worden bijgevoegd.
• Het geheel (plan, toelichting en CV’s) beslaat niet meer dan 4 pagina´s exclusief een eventuele verklaring van toestemming.
• Een toestemmingsverklaring is noodzakelijk indien medewerking van een persoon of toegang tot het onderwerp vereist is voor de documentaire. Deze toestemming moet zodanig worden verkregen dat deze partij op geen enkele wijze inhoudelijk invloed op de documentaire kan uitoefenen.
• Filmplannen kunnen alleen per mail bij CoBO ingediend worden. Filmplannen bevatten in elk geval een:
o duidelijk CV/filmografie van de regisseur en van de producent, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mail adres. Uit het CV dient te blijken of de indieners voldoen aan de criteria. In de filmografie dienen de lengtes, omroep en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.
o pagina's zijn enkelzijdig beschreven in leesbaar corps, moeten voorzien zijn van (werk)titel, auteur, datum en een nummering.
o relevant eerder werk dient via een link bekeken te kunnen worden.
In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:
• Filmplannen die niet aan voornoemde eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.
• Filmplannen die eerder zijn afgewezen door het Filmfonds zijn uitgesloten.
• Filmplannen die eerder zijn ingediend voor Teledoc zijn uitgesloten, behalve wanneer een omroep of Filmfonds toestemming verleent tot een nieuwe indiening.
• Filmplannen die al subsidie van een ander fonds hebben verkregen voor ontwikkeling.
Indiendata zijn 1 oktober 2014 (1e ronde), 2 februari 2015 (2e ronde) en 1 juni 2015 (3e ronde), vóór 17:00 uur. U kunt uw filmplannen alleen digitaal indienen op e-mailadres: [email protected], wilt u bij het onderwerp vermelden: Teledoc 2015 - 2.
De plannen dienen uiterlijk maandag 2 februari om 17.00 uur te zijn ingediend bij CoBO.
Aanvragen die na sluitingstijd* binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
* De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.
Voor informatie kunt u contact opnemen met CoBO: 035 – 677 53 48