Spring naar inhoudSpring naar footer

Nieuwe verbetering aanvraagprocedure

Bij het Fonds zijn we voortdurend op zoek naar verbeteringen in onze subsidieprocedures. Een voorbeeld daarvan is het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure, met als doel daarmee ook de administratieve last voor de aanvrager te verminderen.

Een recente stap die wij in dit proces hebben gezet, is het combineren van twee afzonderlijke uitvoeringsovereenkomsten in één overeenkomst.

Tot voor kort werden voor zowel een selectieve realiseringsbijdrage als voor een bijdrage vanuit de Netherlands Film Production Incentive aparte uitvoeringsovereenkomsten opgesteld, die voor het grootste deel met elkaar overeenkwamen.

Nu is er de mogelijkheid beide bijdragen in één uitvoeringsovereenkomst te combineren. In navolging van de bijdrageverlening aan minoritaire coproducties, wil het Fonds daar van nu af aan zoveel mogelijk op aansturen. Helaas is het met betrekking tot de aanlevering van de documenten die nodig zijn voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst nog niet mogelijk voor de aanvrager om deze maar één keer aan te leveren. In de toekomst werken we er graag aan dit ook mogelijk te maken.