Spring naar inhoudSpring naar footer

Matchingbijdrage Filmtheaters(COVID-19)

Het Filmfonds heeft een matchingregeling opgesteld om de filmtheaters die door de Corona-crisis hun deuren moesten sluiten, te steunen.

Het Fonds is door OCW gevraagd de filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal vitale filmtheaters in de provincie deels te compenseren voor inkomstenderving in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020. Het Filmfonds matcht de additionele bijdrage in het kader van de COVID-19 crisis van de gemeente en/of provincie tot maximaal 100%. De hoogte van de matchingbijdrage van het Filmfonds kan dus niet hoger zijn dan de toegezegde bijdrage van de gemeente/provincie. Bero Beyer: “Met de matchingregeling filmtheaters is de cirkel rond van steunmaatregelen die we als Fonds kunnen optuigen. Hopelijk kunnen we een groot deel van onze filmsector op deze manier overeind houden. Waarbij we ons natuurlijk realiseren dat het nooit genoeg is. Maar dit geeft wel weer hoop en een stip aan de horizon voor zowel makers, als distributeurs en nu ook de theaters.”


Aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 juli 2020 17.00 uur. De hele regeling vind je hier.