Spring naar inhoud Spring naar footer

Mainstreamcommissie beëindigd

Vanaf januari 2023 is het niet meer mogelijk om ontwikkelings- of realiseringsaanvragen van speelfilms in te dienen via de aparte mainstreamcommissie. Plannen voor mainstreamfilms kunnen worden ingediend via de reguliere consulentenroute.

De mainstreamcommissie werd enige jaren geleden opgezet ter stimulering van de artistieke kwaliteit van de Nederlandse mainstreamfilm. In eerste instantie als matching-regeling en vanaf 2019 voor volledige realiseringstoekenningen. Recente titels die zo tot stand kwamen zijn bijvoorbeeld Alles op Tafel en Soof 3. De afgelopen tijd ziet het Fonds de aanvragen voor deze regeling echter teruglopen. Steeds meer aanvragers kiezen ervoor om hun mainstreamprojecten te ontwikkelen via de reguliere consulentenroute. Hierdoor is de noodzaak van een parallel ontwikkel- en realiseringstraject binnen Selective Funding ter discussie komen te staan en heeft het Fonds per januari 2023 besloten om deze te beëindigen.

Van selectief gesteunde Nederlandse mainstreamfilms wordt verwacht dat het ambitieniveau zodanig is, dat deze films in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland trekken. Voor de beoordeling van publieksbereik en exploitatie zal het Fonds vanaf 2023 bij aanvragen voor mainstreamprojecten - in een vergevorderd stadium en voor realisering – advies inwinnen bij een vaste externe pool van experts op het gebied van distributie en exploitatie als onderdeel van de productioneel-zakelijke beoordeling.

Beeld: Alles op Tafel