Spring naar inhoud Spring naar footer

Maatwerk vereist in zichtbaarheid NL films

Door de corona-restricties zijn de Nederlandse filmtheaters en bioscopen al geruime tijd gesloten en bieden de vooruitzichten nog weinig perspectief. Het Filmfonds beweegt met de situatie mee door de inzet van een breed scala aan maatregelen voor de gehele filmsector van maker tot vertoner. Het Filmfonds tracht in alle fases van subsidieverstrekking maatwerk te leveren binnen de reglementaire kaders waarbinnen het opereert.

Mede naar aanleiding van de aanstaande release van De Oost op zowel Amazon Prime als in theaters/bioscopen en de vragen omtrent het beleid en visie hierop van het Filmfonds, geven we graag duidelijkheid in onderstaand bericht en in de FAQ Distributie en Bioscoopuitbreng 2021.

Covid-19 Lente 2021
De Nederlandse filmtheaters en bioscopen zijn al geruime tijd gesloten nadat ze dat de afgelopen maandenlange periode van Covid-19 restricties grotendeels ook al waren. Versoepelingen lijken thans pas mogelijk indien de derde dan wel vierde golf van besmettingen voldoende onder controle geraakt en de impact van de vaccinatie campagne (eventueel in samenwerking met slimme test-oplossingen) voelbaar wordt.

Het Filmfonds tracht met een breed scala aan maatregelen zo adequaat mogelijk in te spelen op de gevolgen van de pandemie voor de filmsector langs de gehele keten van individuele makers, producenten, festivals, garantie regelingen en meerkosten, inclusief het sluitstuk: de vertoning. Maar de zichtbaarheid van Nederlandse culturele AV-producties stond al voor de pandemie onder druk, vooral veroorzaakt door het gewijzigde krachtenspel van traditionele vertoners, omroepen en grote streaming platforms.

De Oost
Mede naar aanleiding van de aanstaande release op zowel Amazon Prime als in theaters/bioscopen van de fondsgesteunde productie De Oost van Jim Taihuttu en de mede daaruit voortvloeiende vragen omtrent houding en beleid van het Filmfonds in dit krachtenspel geven we hier graag een overzicht van het beleid van het Filmfonds m.b.t. de zichtbaarheid van Nederlandse films, onze positie t.o.v. de exclusieve windows van vertoning en de impact daarvan op het productie-financieringstraject van filmproducties bij het Filmfonds. Deze windows staan al geruime tijd ter discussie in de internationale filmwereld. Holland Film Nieuws ging in gesprek met de betrokken partijen rondom de day & date release van De Oost. Lees het artikel hier.

Missie
De missie van het Nederlands Filmfonds, één van de zes rijkscultuurfondsen, is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films, alsook aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling door middel van training buiten het maakproces om.

Distributie reglement
Voor de volledige regels omtrent distributie kun je hier het reglement lezen.

Beleidsplan 2021-2024
In ons beleidsplan vind je vanaf pagina 15 de lijnen van het distributiebeleid uitgewerkt.

FAQ Distributie en Bioscoopuitbreng 2021