Spring naar inhoudSpring naar footer

Kerstperiode & niet-ingediende aanvragen in Frame vervallen

Tussen 19 december 2016 en 2 januari 2017 worden er geen projecten behandeld en vinden er geen betalingen plaats.

Alle aanvraagformulieren die door aanvragers zijn aangemaakt en op 31 december 2016 nog niet zijn ingediend zullen op die datum komen te vervallen. Deze aanvragen verdwijnen uit de inbox in Frame. Vanaf 2 januari zijn alle aanvraagformulieren voor 2017 online beschikbaar en kunnen aanvragers nieuwe aanvragen starten en indienen.

Aanvragen die al wel zijn ingediend of die uiterlijk 30 december 2016 nog worden ingediend, blijven vanzelfsprekend in Frame bewaard en worden volgens het gangbare proces behandeld.