Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2019

Het afgelopen jaar vormde het derde jaar uit de periode 2017-2020, waarin het Filmfonds uitvoering gaf aan het beleid langs de pijlers talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering. Als Fonds stimuleren we dat er films van eigenzinnige kwaliteit worden gemaakt en bieden we vrije ruimte aan makers om hun handschrift en cinematografische visie tot bloei te laten komen.

Onze rol

Als Filmfonds stimuleren we dat er films van eigenzinnige kwaliteit worden gemaakt en bieden we vrije ruimte aan makers om hun handschrift en cinematografische visie tot bloei te laten komen. Langs de lijnen talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en professionalisering - waar we de afgelopen jaren een extra financiƫle impuls van het kabinet voor hebben gekregen - versterken we de Nederlandse filmcultuur in de breedte en in de diepte. Dit jaarverslag is aan de hand van onze pijlers opgesteld.

Regelingen

Bijdragen met een inhoudelijke toets worden verleend aan de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties en aan filmactiviteiten. Naast dit cultuurbeleid voert het Fonds industriebeleid uit met als doel de productieactiviteit te stimuleren en de internationale concurrentiepositie te verbeteren.

We geven hieraan invulling met de Film Production Incentive en in het verlengde daarvan met de Netherlands Film Commission, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot het serviceloket voor de filmindustrie.

Aanvragen

In 2019 ontvingen we 1.358 aanvragen, waarvan er 712 (52%) werden toegewezen. Daarvan werden er 624 toegekend via selectieve regelingen en 88 via de semi-automatische Film Production Incentive. Voorheen publiceerden we alle individuele toegewezen bijdragen als bijlagen in de jaarverslaglegging.

Download de pdf hier.