Spring naar inhoud Spring naar footer

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2013

Het jaarverslag 2013 van het Nederlands Filmfonds is gereed. In veel opzichten is 2013 een markant jaar voor de filmsector.

Voor het eerst in 38 jaar staat er met Borgman van Alex van Warmerdam een Nederlandse speelfilm in de hoofdcompetitie van Cannes. En in de thuismarkt bereikt de Nederlandse film een marktaandeel van 20,53%. Ruim zes miljoen bezoekers gaan naar een Nederlandse film in de bioscopen en filmtheaters, twee miljoen meer dan in 2012. Ook voor de Nederlandse productiesector, waar de situatie door het ongelijke speelveld met het buitenland schril afsteekt tegen het artistieke en publiekssucces van de Nederlandse film, eindigt 2013 met een nieuwe horizon. In het najaar van 2013 wordt een akkoord bereikt over de introductie van een filmstimuleringsmaatregel. Vanaf 2014 is er jaarlijks 20 miljoen voor het beheer en de uitvoering van deze Film Production Incentive beschikbaar en kunnen productie-uitgaven voor films in Nederland worden gestimuleerd. De goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie wordt in mei 2014 verwacht en op dat moment zal het Filmfonds de uitvoering en het beheer ter hand nemen.

Ook de start bij het Filmfonds van de nieuwe werkwijze voor advisering en selectie van filmproducties is een mijlpaal in 2013. De adviescommissies maken plaats voor het internationaal beproefde model met filmconsulenten en het Fonds introduceert drie programma’s met een specifiek profiel voor de ontwikkeling en realisering van filmproducties. Het Fonds volgt de voortgang van de filmproducties en activiteiten waaraan het steun verleend heeft, actief en werkt achter de schermen aan nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel in binnen- als buitenland. In aansluiting op de prioriteiten in het Beleidsplan 2013-2016 Innovatie en Perspectief, gaan een groot aantal daarvan in 2013 van start.

Klik hier voor de PDF.