Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag 2020: het jaar van radicale keuzes

Dit is het laatste jaarverslag uit de beleidsperiode 2017-2020 waarin het Filmfonds uitvoering gaf aan zijn beleid langs de pijlers talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering. Maar 2020 bleek ook het jaar te worden van een wereldwijde rampspoed.

De COVID-19 pandemie kwam keihard binnen, waarna onze maatschappij, maar ook wij als Filmfonds, voor radicale keuzes kwamen te staan.

Het Filmfonds heeft met daadkracht en flexibiliteit geprobeerd de coronacrisis te trotseren. Ondanks alle tegenslagen is gebleken dat de veranderingen in beleid en de daaruit voortvloeiende subsidieregelingen, ingezet in de vorige beleidsperiode, effectief zijn geweest. Deze beleidsrichting willen we de komende jaren voortzetten. We blijven aandacht schenken aan eerlijke, artistieke, breekbare of juist toegankelijke producties met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Het filmlandschap is – ook zonder de huidige coronacrisis – constant in beweging. Dat betekent dat het Filmfonds telkens opnieuw moet kijken naar zijn eigen rol en de invulling daarvan. In 2020 zijn in totaal 1635 aanvragen ingediend en 965 toegekend.

Download de PDF hier.