Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2016

2016 vormde het laatste jaar van de beleidsperiode. Het jaarverslag omvat daarom tevens een reflectie op de ontwikkelingen en behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar.

De mogelijkheden voor beginnende en ervaren makers in alle categorieën wierpen ook in 2016 vruchten af, met selecties in de competities van toonaangevende festivals als Venetië, Locarno en Toronto. Op internationalisering werd opnieuw resultaat geboekt met het vierde coproductieverdrag op rij met de Franse Gemeenschap van België en de openstelling voor ondertekening van de herziene Council of Europe Convention on Cinematographic Co-production, die beide door Minister Bussemaker werden ondertekend, en nieuwe partnerschappen met labs en coproductiemarkten. Na twee en een half jaar Film Production Incentive is aan 181 projecten een cash rebate verstrekt, waarmee naar verwachting 199 miljoen euro aan bestedingen in Nederland wordt gerealiseerd.

Het Fonds ontving in totaal 1.370 aanvragen waarvan er 666 (49%) werden toegekend.

In de periode 2017-2020 bouwt het Fonds voort op de ingezette koers. Wel verlegt het Fonds accenten in beleid: kwaliteit en diversiteit gaan boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd om het bereik en de impact van films verder te vergroten. Om de internationale aansluiting verder te versterken onderzoekt het Fonds waar de Film Production Incentive verder aan effectiviteit kan winnen en bereidt het momenteel vanuit een integrale visie op film en media mogelijke uitbreiding van de incentive voor naar high-end series.

Download het jaarverslag 2016 hier.