Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2015

Het jaar 2015 stond voor het Filmfonds in belangrijke mate in het teken van het internationale beleid, en vormde de opmaat naar het nieuwe beleidsplan voor de periode 2017-2020.

In de loop van het jaar werden de coproductieverdragen met Duitsland, China en Zuid-Afrika ondertekend. 2015 was tevens het eerste volledige jaar dat het Fonds uitvoering gaf aan de Netherlands Film Production Incentive. In de loop van het jaar kregen 80 projecten, waaronder 50 internationale coproducties, een bijdrage in de vorm van een cash rebate van 30%.

Dat originele Nederlandse kwaliteitsfilms internationaal aansluiting weten te vinden bleek al aan het begin van het jaar. Job, Joris en Marieke wisten met hun korte animatiefilm A Single Life een Oscarnominatie in de wacht te slepen. Toonaangevende festivals als Berlijn en Toronto selecteerden een groot aantal Nederlandse films en vele projecten en talenten vonden hun weg naar internationale coproductiemarkten en talent labs.

Het Fonds ontving in 2015 1.545 aanvragen, waarvan er 719 werden toegewezen.

In de periode 2017-2020 bouwt het Fonds voort op de ingezette koers. Wel verlegt het Fonds accenten in beleid: kwaliteit en diversiteit gaan boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd om het bereik en de impact van films verder te vergroten. Download het jaarverslag 2015 hier.