Spring naar inhoud Spring naar footer

Het Nederlands Filmfonds zoekt een lid voor de Raad van Toezicht

Vanwege de afloop van de zittingstermijn van hoogleraar Patricia Pisters, zoekt het Filmfonds een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT). De vacature die nu ontstaat betreft de portefeuille media- en filmstudies. Wij zoeken iemand met een strategisch werk- en denkniveau en academische werkervaring in de media- en filmindustrie.

De organisatie: het Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is hét cultuurfonds voor de Nederlandse film. Het Filmfonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties in uiteenlopende vormen en van nieuw talent tot de zeer ervaren makers. Daarnaast ondersteunt het fonds filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, onderzoek en training. Zowel nationaal als internationaal opereert het Fonds in een dynamisch, snel veranderend speelveld.

De opgave van het Filmfonds is onverminderd groot en uitdagend. Het medialandschap is internationaal, complex en verandert aldus snel. Het coronavirus heeft de filmindustrie hard getroffen, tegelijkertijd maken de streamingsdiensten een enorme groei door. Al deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de veerkracht en wendbaarheid van de sector, het Filmfonds en zijn strategische partners. Kwaliteit en ambitie blijven voor het Filmfonds houvast in deze turbulente tijden.

De afgelopen jaren is het takenpakket en het budget van het Filmfonds gegroeid; tevens is de omvang van de organisatie en de complexiteit van de werkzaamheden toegenomen. Het huidige beleidsplan (2021-2024) is leidend voor de implementatie van activiteiten zowel in de regelgeving als in de organisatie. In de komende jaren staan onder meer thema’s als talentontwikkeling, diversiteit & inclusie, regionale spreiding en verduurzaming van de filmsector nadrukkelijk op de agenda. De voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode na 2024 zal in de loop van de gevraagde zittingstermijn van start gaan.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van bestuur en minister toezicht uit. De RvT heeft een interne toezichtfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Filmfonds. De RvT bestaat uit zeven leden en kent een drietal commissies: de auditcommissie en de HR-commissie en de Businesscommissie. De zittingstermijn van de leden bedraagt vier jaar met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. De voorzitter en leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de RvT. De RvT en het Bestuur hanteren in hun werk de Code Governance Cultuur. De RvT vergadert viermaal per jaar. Leden ontvangen een vacatievergoeding en reiskosten.

Wat vragen wij?

Het Filmfonds hecht grote waarde aan een RvT met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond, beroepservaring en gender. Kandidaten die daaraan kunnen bijdragen, worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

De kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:

· Academisch werk- en denkniveau.

· Affiniteit met de film-, audiovisuele- en/of cultuursector.

· Onafhankelijk, constructief en geen (schijn van) onverenigbare belangen en/of posities.

· Bij voorkeur ervaring in bestuurlijke c.q. toezichthoudende rollen.

· Voldoende tijd beschikbaar voor inzet en commitment als RvT-lid.

· Integer, communicatief en het vermogen in teamverband te functioneren.

Procedure en planning

Je kunt tot en met maandag 21 november 17.00 uur reageren door een CV en een korte motivatie (graag in pdf) te mailen naar: [email protected], o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht. De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste twee weken van december 2022.

Meer informatie over de RvT vind je hier en over deze vacature kun je contact opnemen met de secretaris van de RvT, Patricia Pattynama via 020-2379892 of [email protected]

Kandidaten mogen niet direct betrokken zijn of een belang hebben bij door het Filmfonds gesubsidieerde organisaties of projecten. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.