Spring naar inhoud Spring naar footer

Gezocht: adviseurs voor adviescommissies

Het Filmfonds verleent financiële bijdragen aan de ontwikkeling, realisering en uitbreng van filmprojecten en aan filmactiviteiten, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit. Onze directeur/bestuurder laat zich hierin mede adviseren door adviescommissies.

Voor deze adviescommissies zijn we op zoek naar adviseurs in de volgende categorieën:

 • Speelfilm
 • Animatie
 • Experimentele film
 • Interdisciplinaire projecten
 • Documentaire
 • Korte film
 • Filmactiviteiten (waaronder filmfestivals)

Bij de samenstelling van de adviescommissies wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van adviseurs op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en ervaring. Inhoudelijke deskundigheid op het specifieke terrein van een commissie is een pré.

We zoeken adviseurs die:

 • Ervaren zijn in het op kwaliteit beoordelen van scenario’s en filmplannen;
 • Beschikken over een kritisch en analytisch vermogen om uit een breed scala van projectvoorstellen keuzes te maken en deze helder geformuleerd te onderbouwen;
 • Kennis hebben van, of affiniteit hebben met, de (inter)nationale filmsector en zo mogelijk van productie, uitbreng en vertoningsomstandigheden van filmprojecten;
 • De beleidsopdrachten van het Fonds onderschrijven;
 • Geen belang hebben bij voorliggende projecten en/of aanvragers.

Tijdbesteding

De gewenste beschikbaarheid verschilt per categorie en is onder meer afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen. De vergadertijd varieert van een halve dag tot twee dagen per aanvraagronde. De pool van adviseurs wordt zo ingericht dat er sprake is van een goede spreiding. Adviseurs worden voor een jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk tot maximaal drie keer een jaar. Voor de advieswerkzaamheden stelt een vaste vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering beschikbaar.

Diversiteit & inclusie

Het Nederlands Filmfonds streeft er naar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Belangstellenden die hieraan een bijdrage kunnen leveren, nodigen wij van harte uit te reageren.

Heb je interesse? Reageer dan met een motivatiebrief en cv tot uiterlijk woensdag 21 september 17.00 uur naar [email protected]. Wij nemen daarna z.s.m. contact met je op.

Beeld: The Last Ride of the Wolves (van Alberti de Michele, met een bijdrage uit De Verbeelding)