Spring naar inhoudSpring naar footer

Film Production Incentive voor high-end series blijft

De stimuleringsmaatregel voor Nederlandse drama-, documentaire- en animatieseries wordt verlengd. Staatssecretaris Uslu heeft afgelopen week laten weten dat de succesvolle regeling die in 2017 als pilot tijdelijk ook voor series beschikbaar werd, blijvend wordt verbreed. Vanaf 2023 is er een budget van 7,5 miljoen Euro per jaar beschikbaar voor high-end series.

Dit is terug te lezen in de meerjarenbrief ‘De Kracht van Creativiteit’, waarin de staatssecretaris haar voornemens, die al eerder op hoofdlijnen naar buiten kwamen, concretiseert. In deze brief zet de staatssecretaris uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de culturele en creatieve sector in wil zetten. Bovenop het bestaande cultuurbudget van 1 miljard euro.

Versterken culturele arbeidsmarkt

De staatssecretaris wil onder meer cultuur toegankelijker maken en creatieve denkkracht inzetten bij grote maatschappelijke vraagstukken. Voor het versterken van de arbeidsmarkt legt de staatssecretaris de sleutel bij de uitvoering van de Fair Practice Code en een eerlijkere beloning voor culturele en creatieve professionals.

Jonge makers en de regio

De staatssecretaris geeft ook aandacht aan jonge makers en de regio. Via het Filmfonds geeft de staatssecretaris een extra impuls aan regionale filmhubs om regionale spreiding en de lokale positie van film en media te verstevigen. Daarnaast wordt de dit jaar gestarte impulsregeling om jonge startende makers na de lastige coronajaren extra werkervaring te bieden, gecontinueerd. Het kabinet trekt voor het aankomende jaar voor de gehele cultuursector 10 miljoen Euro uit om deze starters de kans te bieden een podium of werkplek te vinden en een carrière op te bouwen.

Diversiteit en inclusie

Voor dit najaar kondigt de staatssecretaris de komst aan van een OCW-agenda tegen discriminatie en racisme. Hierin zullen maatregelen staan om discriminatie en racisme tegen te gaan en diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid te bevorderen. Op dit moment wordt door het Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar de representatie van mensen van kleur in de AV-sector, voor en achter de schermen.

De meerjarenbrief is hier te lezen.

Bron: tweedekamer.nl