Spring naar inhoudSpring naar footer

Extra steunmaatregelen filmsector (Covid-19) dankzij aanvullend pakket € 300 miljoen

Vandaag maakte minister Van Engelshoven in een Kamerbrief en een persbericht de uitwerking van het steunpakket van € 300 miljoen bekend. Als onderdeel hiervan zet het Filmfonds extra steunmaatregelen in voor de filmsector, die zijn bedoeld om de middellange termijneffecten van de COVID-crisis te ondervangen.

Het pakket bestaat uit vijf onderdelen. Een aantal hiervan komt ten goede aan de filmsector:

  • Uit de middelen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, is € 5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds. Ook de door het Filmfonds meerjarig ondersteunde filmfestivals worden extra ondersteund volgens een door OCW opgestelde rekenmethode. Deze methode wordt komende week uitgelegd op onze website.
  • Vanuit de investering in de vitale regionale infrastructuur is het Filmfonds door OCW gevraagd een steunmaatregel à € 3,5 miljoen op te stellen. Daarmee worden de filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal filmtheaters in de provincie deels gecompenseerd voor de periode maart t/m mei 2020. In deze steunmaatregel zijn de gemeentes/provincies leidend: het Fonds spiegelt haar bijdrage aan hun steun.
  • De minister investeert € 11,8 miljoen in de zes Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten voor makers, bovenop de bestaande maatregelen. Één zesde van dit bedrag (€ 1,96 miljoen) wordt bij het Filmfonds belegd.

De uitwerking van deze regelingen, de aanvraagprocedures hiervoor en aanpassingen in het Financieel en Productioneel Protocol volgen komende week op deze website.

Lees de volledige Kamerbrief hier

Het persbericht vind je hier.