Spring naar inhoudSpring naar footer

Documentaire producenten en fondsen willen sector vitaler maken

De afgelopen maanden heeft USBO Advies van de Universiteit van Utrecht de sector van documentaire producenten in Nederland onderzocht. Het onderzoek ‘De sector van documentaire producenten in beeld’ is een gezamenlijk initiatief van de Documentaire Producenten Nederland (DPN) en het Filmfonds, CoBO en NPO-fonds, en is er onder andere op gericht de financiële situatie van de producenten in kaart te brengen. De komende periode zullen de producenten en de fondsen op basis van de uitkomsten van het rapport gezamenlijk werken aan oplossingen voor de korte en lange termijn.

De aanleiding voor het onderzoek was het langer gehoorde geluid vanuit publieke omroepen en documentaire sector dat de documentaire producenten zich in financieel zwaar weer bevinden. Tegelijkertijd nemen zowel nationaal als internationaal de eisen aan de professionaliteit van de sector toe, in combinatie met een snel veranderend medialandschap, waardoor de druk op de producenten alleen nog maar groter wordt.
Vanuit de ambitie de documentaire sector toekomstbestendig te maken, besloten de producenten en fondsen de huidige staat van de sector in kaart te brengen. Het onderzoek richtte zich op de financiële situatie, de manieren van produceren, de mogelijkheden tot exploitatie, de verschillende vormen van productiehuizen, en inventariseerde daarnaast denkrichtingen voor een duurzame toekomst van de Nederlandse documentaire sector.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat documentaire producenten het financieel zwaar hebben waardoor het onder andere vrijwel onmogelijk is buffers op te bouwen voor noodzakelijke investeringen en innovatie. Omdat producenten voor financiering voornamelijk afhankelijk van omroepen en de fondsen zijn, worden oplossingen onder meer gezien in het verruimen van de mogelijkheden om de inkomsten te vergroten, meer financiële ruimte voor individuele projecten te realiseren en het streven naar een meer eenduidig beleid onder de fondsen. Tegelijkertijd concluderen de onderzoekers dat de huidige constellatie van een groot aantal, veelal kleine, producenten financieel lastig houdbaar is; de sector zou een visie dienen te ontwikkelen over meer onderlinge samenwerking op gebied van bijvoorbeeld backoffice, distributie en sales. Daarnaast is één van de aanbevelingen aan de producenten meer nadruk te leggen op financieel management, beheersing van de filmportefeuille, en strategieontwikkeling voor het productiehuis op termijn.

Contact:
Thomas den Drijver - DPN, [email protected]
Hanneke Bouwsema - NPO-fonds, [email protected]