Spring naar inhoudSpring naar footer

Breed onderzoek Nederlandse Film en AV-sector van start

Dit voorjaar start een breed sectoronderzoek naar de economische waarde en omvang van de Nederlandse film en av-sector. Het gerenommeerde Britse onderzoeksbureau Oxford Economics is gevraagd door het Nederlands Filmfonds, Filmproducenten Nederland (FPN), de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), om met ondersteuning van het ministerie van OCW dit sectoronderzoek uit te voeren.

Vorig jaar september werd reeds de Quickscan Economische kerngegevens van de Nederlandse Film, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Het doel van dit brede sectoronderzoek is het zo goed mogelijk in kaart brengen van de economische waarde en omvang van de totale Nederlandse film en av-sector. Daarbij dient het een betrouwbaar beeld te geven van de schakels in de waardeketen op basis van objectieve, meetbare feiten en informatie. De beschikbaarheid hiervan is voor de overheid, fondsen, brancheorganisaties en andere spelers in deze sector van groot belang om hun beleid, samenwerking en bedrijfsvoering op af te stemmen. Zeker in deze tijd waarin de sector onder grote druk staat, is een dergelijk onderzoek van zeer groot belang.

De initiatiefnemers doen een beroep tot medewerking aan alle schakels in de sector in deze brief.
De volgende organisaties zijn
benaderd: DDG, Vevam, ACT, NORMA, Netwerk Scenarioschrijvers, LIRA, FPN, OTP, DPN, VNAP, NVB, NVF, NBF, NCE, NSC, VCP, Crewbelangen, NVPI, NAL, Postproductiebdrijf Filmmore, NVPI, CoBO, Mediafonds, Binger Filmlab, EYE, NFF, IFFR, IDFA, Cinekid.

Meer informatie
Stuurgroep sectoronderzoek
Contactpersoon: Iris Pander (FPN) [email protected], of
Jonathan Mees (Nederlands Filmfonds),
[email protected].