Spring naar inhoud Spring naar footer

Afscheid van Dick Tuinder en Nathalie Alonso Casale

2020 is het jaar van veranderingen; zo ook bij het Filmfonds. Filmconsulenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke selectie van de aanvragen die bij ons binnenkomen en worden daarom voor een beperkte termijn aangesteld. Dit betekent dat we om de zoveel jaar afscheid moeten nemen van een aantal leden van de fonds organisatie. Deze week zeggen we na vier jaar gedag tegen de zeer gewaardeerde filmconsulenten Dick Tuinder en Nathalie Alonso Casale.

Dick, sinds 2016 werkzaam bij het Fonds, zelf eigenaar van grote creativiteit en oneindige kennis van de kunstfilmsector, zette zich als consulent met hart en ziel in voor de makers binnen Onderzoek en Experiment. Kenmerkend voor zijn consulentschap, was ook zijn gastheerschap. Onder de organisatie van Dick werden verschillende makersavonden georganiseerd, waar makers hun werk konden presenteren en met elkaar in verbinding konden gaan. Iets wat naast zijn uitgebreide adviezen, zeer werd op prijs gesteld.

Nathalie, eerder editor van films als Code Blue en Nothing Personal van Urszula Antoniak, legde de lat hoog en zette zowel makers als collega’s op scherp. Samen met Dorien van de Pas en Mirjam Bal stond ze aan de wieg van de destijds vernieuwde Low Budget regeling, waar authenticiteit, urgentie en grensverlegging centraal staan en waar films als De Libi, Dramagirl en La Última Primavera uit zijn gekomen. Naast New Screen, verrijkte Nathalie ook de afdeling Screen NL met haar sterke adviezen en haar uitgesproken visie op filmmaken.

‘De kracht van onze selectieve keuzes rust op de passie, inzet, expertise en cinema-gedrevenheid van de consulenten. Met dank aan de eigenzinnigheid en voortvarendheid waarmee Dick en Nathalie zich hebben ingezet voor de Nederlandse Film, hopen we door te kunnen zetten waar cinema voor staat,’ aldus directeur/bestuurder Bero Beyer. Nodeloos te zeggen, gaan we Dick en Nathalie bij het Fonds ontzettend missen en zullen ze ook voor de makers een gat achterlaten binnen het Nederlands filmlandschap. Hun werk zullen we voortzetten met een nieuw team van consulenten en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.