Spring naar inhoudSpring naar footer

Actualisering reglementen 2018 & Uitnodiging presentatie Filmfonds 22 januari 2018

De reglementen en het Financieel & Productioneel Protocol zijn geactualiseerd. Het Filmfonds nodigt u van harte uit op maandag 22 januari 2018 voor de presentatie van de geactualiseerde regelgeving.
De in 2017 ingezette koers om een kleiner aantal films met hogere Fondsbijdragen in de fase van ontwikkeling, realisering en distributie te faciliteren wordt ook in 2018 voortgezet met het doel de diversiteit, kwaliteit en het bereik van films te stimuleren. Het Fonds blijft voor bioscoopfilms koersen op een evenwicht tussen artistieke films, cross-over films en mainstream films. Lees hier de Toelichting op de gewijzigde reglementen 2018.
Per 1 maart 2018 is van kracht:
Deelreglement Realisering

Marketing & Distributie
Voor de gefaseerde beoordeling van realiseringsaanvragen wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Op de subsidiepagina's van de betreffende regelingen staat dit gespecificeerd middels het document Input Distributie. Klik hier voor dit document. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling van de aanvragen.

Presentatie

De geactualiseerde regelgeving wordt tijdens de bijeenkomst op 22 januari verder toegelicht. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum: 22 januari 2018
Locatie: EYE, zaal 1, IJpromenade 1, Amsterdam

Programma:
16:45 uur - 17:00 uur Ontvangst
17:00 uur - 18:30 uur Presentatie door Doreen Boonekamp, Directeur/Bestuurder Filmfonds

Na afloop nodigen wij u uit voor een borrel in de foyer van EYE.

Aanmelden kan via deze link.
Graag vernemen wij voor 19 januari 2018 of u bij de presentatie aanwezig bent.