Spring naar inhoudSpring naar footer

Aanvragen HR-voucher cultuur weer mogelijk

Culturele organisaties kunnen vanaf dinsdag 2 juli weer een aanvraag indienen voor een HR-voucher. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de culturele en creatieve instelling waar je werkt, via een specifieke regeling subsidie ontvangt van één van de zes rijkscultuurfondsen.

Vraag maximaal € 20.000 euro subsidie aan waarmee de organisatie waar je werkt kennis, expertise en ondersteuning kunt inhuren om te helpen bij de HR- en organisatievraagstukken binnen jouw organisatie. Dat kan met de HR-voucher. Vanaf 2 juli 10.00 uur kunnen culturele en creatieve instellingen voor de laatste keer de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Bijvoorbeeld voor advies over de toekomst van de organisatie en daarbij passend HR-beleid en HR-instrumenten, het toepassen van de Fair Practice code, advies over een sociaal veilige werkomgeving of begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid.

Uitgangspunten derde aanvraagronde

Het aan te vragen bedrag is maximaal € 20.000– inclusief btw. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de culturele en creatieve instelling waar je werkt, via een specifieke regeling subsidie ontvangt van één van de zes rijkscultuurfondsen. Een complete lijst van de relevante subsidieregelingen is te vinden op hrvouchercultuur.nl. Via deze website vraag je de voucher bij het CAOP aan en vind je ook meer informatie over de voucher. Er is een totaalbedrag van € 1.317.000,- beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht niet te lang, want op=op.

Aanvragers uit eerdere rondes kunnen nogmaals aanvragen

Kun je een HR-voucher aanvragen, als een eerdere aanvraag al gehonoreerd is? Dat kan, maar let op: organisaties die eerder een gehonoreerde aanvraag van de HR-voucher hebben ontvangen (rondes in 2021, 2022/begin 2023), kunnen een vervolgaanvraag indienen ter hoogte van maximaal € 20.000,- minus het gehonoreerde bedrag uit eerdere aanvragen.

Online spreekuur

Wil je de HR-voucher aanvragen, maar heb je nog geen duidelijk idee voor welk vraagstuk? Ben je op zoek naar inspiratie of heb je nog inhoudelijke vragen? Op 18 juli van 15.00 tot 16.00 uur is er een online spreekuur. Je kunt je hiervoor vrijblijvend aanmelden via [email protected] onder vermelding van je naam en de organisatie waarvoor je werkt. We gaan tijdens het online spreekuur vooral in op de voorwaarden en de regeling zelf en de mogelijkheden die je hebt als aanvrager.

Achtergrond

De regeling hangt samen met de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen en wordt bekostigd door het ministerie van OCW. Het CAOP verzorgt dit traject voor de zes rijkscultuurfondsen en ondersteunt bij het indienen en verwerken van de aanvragen en de communicatie over de HR-voucher.

Aanvragen

Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op www.hrvouchercultuur.nl. Hier kun je ook een aanvraag indienen en interviews vinden met eerdere aanvragers voor inspiratie. We moedigen je aan via de mail of telefonisch contact op te nemen via 06-22 59 75 02 of 06-57 21 11 70. Vergeet ook niet mee te doen aan het online spreekuur! Je kunt bij ons terecht met al je vragen, ook als je nog niet helemaal duidelijk voor ogen hebt voor welk vraagstuk je de HR-voucher zou willen inzetten.