Spring naar inhoudSpring naar footer

Aantal aanvragen voor ontwikkelingssubsidie blijft onverminderd hoog

Het Filmfonds blijft een grote hoeveelheid aanvragen voor de ontwikkeling van filmplannen ontvangen, met name voor speelfilm en documentaire. Dit heeft niet alleen effect op de snelheid van de behandeling, maar zal vanwege een scherpe selectie ook leiden tot meer afwijzingen. Het budget is beperkt, zo ook het aantal films dat op jaarbasis in aanmerking kan komen voor realiseringssteun. Gezien de overvloed aan filmplannen die op dit moment binnenstroomt bij het Filmfonds, vindt het Fonds het belangrijk om dit signaal te geven.

Behandeltermijn

Als resultaat van de laatste indienronde van 2022 liggen er op dit moment 58 afzonderlijke aanvragen voor ontwikkeling ter beoordeling bij het Filmfonds. Van dit aantal zijn alleen al 16 aanvragen voor de ontwikkeling van een documentaire, terwijl het Fonds op jaarbasis slechts 10 lange documentaires voor realisering kan steunen. Daarnaast zijn er 21 nieuwe aanvragen voor realisering en productieontwikkeling ontvangen.

Het Fonds zal zich inspannen om de behandeltermijn zo kort mogelijk te houden en met extra mankracht tot een goede afweging en beoordeling te komen. Dit voorjaar zullen twee extra filmconsulenten in dienst treden bij het Fonds om de capaciteit structureel te versterken. Op de korte termijn kan de ontstane situatie echter tot vertraging in de afhandeling leiden.

Scherpe keuzes

Het Filmfonds biedt makers meer geld en mogelijkheden in de ontwikkelingsfase. Het Fonds vindt het cruciaal dat er voldoende tijd wordt genomen en voldoende middelen beschikbaar zijn om te komen tot een zo overtuigend en onderscheidend mogelijk project. Het budget voor ontwikkeling én realiseringssteun is deze beleidsperiode dan ook aanzienlijk gegroeid, maar dit betekent niet dat meer projecten voor realiseringssteun in aanmerking komen. Het aantal te realiseren filmprojecten blijft beperkt om de kwaliteit hoog, de verhalen divers en het aanbod in evenwicht te houden. Dit vraagt van het Fonds scherpe keuzes en van de maker een onderscheidend plan van hoge kwaliteit.

Al in 2022 zag het Fonds de aantallen fors toenemen. Afgelopen jaar kwamen er ruim 800 ontwikkelingsaanvragen binnen bij het Fonds. Ter vergelijking: voor de coronacrisis kwamen er gemiddeld 450 aanvragen per jaar binnen bij het Fonds. De nieuwe regeling voor startsubsidies bracht veel aanvragen binnen, maar vooral in reguliere categorieën was een sterke toename te zien. Alleen al in de categorie speelfilm kwamen 164 afzonderlijke ontwikkelaanvragen binnen, terwijl op jaarbasis zo'n 20 speelfilms gerealiseerd kunnen worden. Het Filmfonds zal deze ontwikkelingen meenemen in de lopende gesprekken met de verschillende sectorverenigingen.