Spring naar inhoudSpring naar footer

Aanpassingen werkwijze CoBO i.v.m. corona

CoBO voert in deze moeilijke tijd een aantal veranderingen/versoepelingen van regels door om tegemoet te komen aan problemen die zich aandienen.

De medewerkers van CoBO werken door vanuit huis. De geplande inleverdata en vergaderingen worden gehandhaafd. Dringend verzoek om vooral contact met ons op te nemen bij vragen.

Wat kan CoBO betekenen in deze tijden? De maatregelen:

Uitgangspunt zijn de producties waaraan CoBO een bijdrage heeft verstrekt en waarvoor een contract is afgesloten met een omroep.

  • Versoepeling impact en distributie voorwaarden/verplichtingen.
    Vertoningen en bijeenkomsten vinden geen doorgang en het is onzeker wanneer en op welke manier er weer bijeenkomsten zijn toegestaan. Daarom zal zowel met de vereiste impact, als met de vereiste distributie soepel worden omgegaan. Hierbij houden we er tevens rekening mee dat het niet zeker is dat op het moment dat de bioscopen weer worden vrijgegeven en bijeenkomsten weer zijn toegestaan er een inhaalslag gemaakt kan worden. Dat overeengekomen windows niet kunnen worden nageleefd is een logisch gevolg. Per project zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.
  • Versoepeling in voorwaarden en verplichtingen deadlines.
    Afgesproken en contractueel overeengekomen deadlines zijn wellicht niet haalbaar geworden. Een verruiming van de afgesproken deadlines is mogelijk in overleg. Het gaat hierbij o.a. om oplevering van scripts, uitzendbanden en eindafrekeningen.
  • Aanpassing van de bevoorschotting van termijnen.
    Door de afgesproken termijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen kunnen de reeds gemaakte kosten van producenten, cast- en crewleden etc. zo goed mogelijk worden opgevangen. CoBO zal hiervoor samenwerken met de andere financiers van een productie. Indien hier een beroep op wordt gedaan vraagt CoBO inzicht in de bestedingen en de cashflow. In overleg kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken.

Het CoBO vraagt producenten en omroepen om hen op de hoogte te houden van wijzigingen in de opzet van de productie, zodat ze mee kunnen bewegen en op de hoogte blijven.

Wie tegen andere knelpunten aanloopt, wordt verzocht contact met CoBO op te nemen.