Spring naar inhoudSpring naar footer

Aanpassing in de samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Vanaf 1 januari 2022 vinden de volgende wijzigingen plaats:

1. Aanvragen voor lange animatiefilm naar de reguliere rondes

Het aantal aanvragen van lange animatieprojecten binnen de samenwerking VAF-NFF is zeer onregelmatig. Om deze reden zullen de animatie coproducties behandeld gaan worden binnen de gewone beoordelingscommissie ‘Animatie’ (VAF) en in de regeling realisering minoritaire coproducties in Nederland (NFF). De aanvragen voor lange animatiefilms worden dus niet meer behandeld binnen het huidige samenwerkingsverband, maar kunnen worden ingediend in de reguliere rondes. Voor de korte en middellange animatiefilms is dat al langer het geval. Het stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen Belgische en Nederlandse producenten blijft een zeer belangrijk onderdeel van het minoritaire coproductiebeleid van beide fondsen.

2. Indienen van maximaal twee projecten per jaar

Het aantal minoritaire coproducties die je als producent kan indienen wordt beperkt tot maximaal twee projecten per jaar per categorie (fictie of documentaire).
Een project kan nog steeds drie keer worden ingediend. We zien de afgelopen jaren een grote toename van ingediende projecten. De beperking tot het indienen van maximaal twee projecten per jaar kan ervoor zorgen dat het opnieuw een bewuste en onderbouwde keuze wordt om te coproduceren. We hopen dat hiermee het aantal indieningen zich normaliseert en dat aan beide kanten meer natuurlijke coproducties de kans krijgen een bijdrage te ontvangen.

3. Einde NFF/VAF Plus bijdrage

De NFF/ VAF Plus bijdrage zal worden stopgezet. In 2019 werd bij wijze van experiment een bonus van €100.000 in het leven geroepen om producenten aan te moedigen projecten te ontwikkelen met goede uitbrengmogelijkheden in beide territoria. Beide fondsen vinden deze extra bijdrage niet krachtig genoeg om het verschil te maken en daarom is besloten deze stop te zetten. De ambitie om films te steunen die in beide territoria een publiek kunnen aanspreken wordt hiermee niet minder. In de toekomst zal bekeken worden hoe beide fondsen de sector beter kunnen helpen om dit te realiseren