Spring naar inhoudSpring naar footer

50 projecten gehonoreerd door The Art of Impact

The Art of Impact maakt bekend dat de tweede en laatste open oproep heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde projectvoorstellen.

290 aanvragers dienden een projectvoorstel in; een heterogene groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en autonome kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke domeinen.

De commissie, die breed was samengesteld en werd voorgezeten door Willemijn Maas, was positief over de opbrengst van de tweede open oproep: “De adviescommissie heeft het als bijzonder eervol en inspirerend ervaren om een zo groot en divers aanbod aan kunstprojecten met een maatschappelijke impact te mogen beoordelen. Het lezen, zien en bespreken ervan heeft ons verrijkt met een doorkijk van wat er in Nederland aan talent, inspiratie en betrokkenheid is op het terrein van The Art of Impact”, aldus Maas.

The Art of Impact is verheugd over de animo voor het programma en de veelzijdigheid van de aanvragen. Programmadirecteur Michiel Munneke: “Deze tweede open oproep toont een bloeiende praktijk van kunstenaars en instellingen die al actief zijn op het snijvlak van kunst en maatschappij. Daarbij komen nieuwe samenwerkingen met organisaties uit andere maatschappelijke sectoren naar voren die zich richten op actuele thema’s en nieuwe doelgroepen. The Art of Impact onderzoekt deze samenwerkingen en deelt de observaties op haar website.”

In het voorjaar van 2015 organiseerde The Art of Impact een eerste open oproep. De eerste open oproep leverde 428 aanvragen op, waarvan er 36 werden gehonoreerd. In totaal worden na deze tweede open oproep 86 nieuwe projecten ondersteund.

The Art of Impact is een stimulerings- en onderzoeksprogramma van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen.