Spring naar inhoud Spring naar footer

36 projecten gehonoreerd bij The Art of Impact

The Art of Impact maakt bekend dat de eerste open oproep heeft geresulteerd in 36 gehonoreerde aanvragen.

Maar liefst 428 aanvragers dienden een projectplan in; een heterogene groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over alle kunstdisciplines en alle geselecteerde maatschappelijke domeinen, te weten zorg & welzijn, leefbare wijk & stad, energie & klimaat en circulaire economie.

De commissie die breed was samengesteld en werd voorgezeten door Jan Bonjer, hoofdredacteur Het Financieele Dagblad, was positief verrast door de opbrengst van deze eerste open oproep: “The Art of Impact leidt ontegenzeggelijk tot een vergroting van de positieve impact van kunst en cultuur op de Nederlandse samenleving. Dit is een renderende inzet van publieke middelen”, aldus Bonjer.

The Art of Impact is verheugd over het animo voor het programma en de veelzijdigheid van de aanvragen: “Het is een duidelijke indicatie dat er reeds veel initiatieven bestaan die de relatie tussen kunst en andere sectoren van de samenleving verkennen. Het is de ambitie van The Art of Impactdit verder te versterken en nadrukkelijker zichtbaar te maken”, aldus Michiel Munneke, programmadirecteur.

In het najaar van 2015 organiseert The Art of Impacteen tweede open oproep. Vanaf 24 augustus kan worden ingediend. De sluitingsdatum is 5 oktober.

Lees meer en bekijk de gehonoreerde projecten.