Filmfestival

Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival.

Wie komt in aanmerking?

Projectsubsidie
Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF) die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmfestivals.

Bijdrage

De bijdrage van het Fonds bedraagt maximaal 30% van de totale kosten voor een filmfestival, op grond van een volledige en gespecificeerde begroting en een financieringsplan dat daarop aansluit. Het festival moet mede met lokale financiële steun van de gemeente of provincie en/of daaraan gelieerd fonds tot stand komen 

Alle richtbedragen staan in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Projectsubsidie

 A. Maximaal € 30.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks plaatsvindt op minimaal vijf aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 300.000 en maximaal € 500.000;
 • Met een publieksbereik van minimaal 10.000 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 40.000; en
 • een bewezen staat van dienst met eerdere festivaledities.

 

 B. Maximaal € 20.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks of tweejaarlijks plaatsvindt op minimaal vier aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 150.000;
 • Met een publieksbereik van minimaal 5.000 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 20.000; en
 • een bewezen staat van dienst met eerdere festivaledities.

 C. Maximaal € 10.000 als projectsubsidie voor het organiseren van een filmfestival;

 • Dat jaarlijks of incidenteel plaatsvindt op minimaal twee aaneengesloten dagen;
 • Met een festivalbudget van minimaal € 75.000 euro; 
 • Met een publieksbereik van minimaal 1.250 betalende bezoekers en met publieksinkomsten van minimaal € 5.000.

Deadlines

Op de dag van de deadline voor 17:00 uur.

Aanvragen kunnen vanaf 1 maand voor de deadline worden gestart.  

Voor dit jaar zijn de deadlines verstreken.

Procedure

De Commissie Filmfestivals draagt samen met de secretaris zorg voor de inhoudelijke beoordeling en advisering van aanvragen. De projectbegeleider filmactiviteiten toetst de zakelijke aspecten van een aanvraag. Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Fonds streeft er naar om u binnen 8 tot 10 weken na de indiendatum schriftelijk te berichten over het besluit. 

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Fonds ontvangen te zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit nog eenmaal in te dienen.

Met een account kunt u een digitale aanvraag indienen in Frame. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Aanvraag starten

Contact