Filmbijeenkomst

Een incidentele en op film betrekking hebbende bijeenkomst voor filmprofessionals en/of publiek, die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisuitwisseling, innovatie en/of diversiteit. De filmbijeenkomst kent geen winstoogmerk en is openbaar toegankelijk. Voor de bijeenkomst wordt samengewerkt met andere professionele partners en tenminste twee partners financieren mee.

Status: Actueel

Nationale filmbijeenkomst

Een filmbijeenkomst of een beperkte reeks bijeenkomsten in Nederland met als doel het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie, diversiteit of samenwerking met andere kunstdisciplines.

Internationale filmbijeenkomst

Een internationale filmbijeenkomst zijnde een presentatie of promotionele en op de Nederlandse filmsector gerichte activiteit, primair bedoeld voor filmprofessionals, met als doel het stimuleren van internationale coproductie, de internationale profilering en promotie van de Nederlandse film en filmindustrie in het buitenland.

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF), die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmbijeenkomsten en daarin ook als zodanig een staat van dienst heeft opgebouwd.

Bijdrage

 • Maximaal 50% van de totale kosten tot € 25.000 voor het organiseren van een nationale filmbijeenkomst waaraan tenminste twee andere partijen substantieel financieel bijdragen.
 • De bijdrage voor een internationale filmbijeenkomst wordt per geval bepaald. Daarbij wordt mede in de overwegingen meegenomen in hoeverre andere partijen financieel bijdragen.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Kijk voor nadere vereisten en criteria in de artikelen 16 en 17 van het Deelreglement Filmactiviteiten.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor filmbijeenkomsten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! Een aanvraag moet minimaal vier weken voor aanvang van de filmbijeenkomst worden ingediend.

Procedure

De afdeling Nationaal draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor nationale filmbijeenkomsten. 

De afdeling International draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor internationale filmbijeenkomsten. 

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag. Het Filmfonds streeft ernaar om je binnen 8 weken na indiening schriftelijk te berichten over het besluit.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

 • Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
 • Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Fonds ontvangen zijn.
  • Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
  • Het digitaal ondertekende formulier kan als PDF verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
   • Projecttitel
   • Aanvraagnummer
   • Categorie
   • Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start je aanvraag vervolgens via onderstaande knop.

Aanvraag starten

Contact