Filmbijeenkomst

Een incidentele en op film betrekking hebbende bijeenkomst hoofdzakelijk gericht op filmprofessionals, die als doel heeft het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisuitwisseling, innovatie en/of diversiteit. De filmbijeenkomst kent geen winstoogmerk en is openbaar toegankelijk. Voor de bijeenkomst wordt samengewerkt met andere professionele partners en tenminste twee partners financieren mee.

Status: Actueel

Nationale filmbijeenkomst

Een filmbijeenkomst of een beperkte reeks bijeenkomsten in Nederland met als doel het vergroten van de deskundigheid en het netwerk van Nederlandse filmprofessionals en de profilering van film in Nederland door het stimuleren van kennisontwikkeling, innovatie, diversiteit of samenwerking met andere kunstdisciplines.

Internationale filmbijeenkomst

Een internationale filmbijeenkomst zijnde een presentatie of promotionele en op de Nederlandse filmsector gerichte activiteit, primair bedoeld voor filmprofessionals, met als doel het stimuleren van internationale coproductie, de internationale profilering en promotie van de Nederlandse film en filmindustrie in het buitenland.

Wie komt in aanmerking?

Een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon (dus geen eenmanszaak of VOF), die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmbijeenkomsten en daarin ook als zodanig een staat van dienst heeft opgebouwd.

Bijdrage

  • Maximaal 50% van de totale kosten tot € 25.000 voor het organiseren van een nationale filmbijeenkomst waaraan tenminste twee andere partijen substantieel financieel bijdragen.
  • De bijdrage voor een internationale filmbijeenkomst wordt per geval bepaald. Daarbij wordt mede in de overwegingen meegenomen in hoeverre andere partijen financieel bijdragen.

Alle richtbedragen vind je in Hoofdstuk 2 van het Financieel en Productioneel Protocol.

Voorwaarden

Kijk voor nadere vereisten en criteria in de artikelen 16 en 17 van het Deelreglement Filmactiviteiten.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor filmbijeenkomsten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Let op! Een aanvraag moet minimaal vier weken voor aanvang van de filmbijeenkomst worden ingediend.

Procedure

De afdeling Nationaal draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor nationale filmbijeenkomsten. 

De afdeling International draagt zorgt voor de inhoudelijke en zakelijke beoordeling van aanvragen voor internationale filmbijeenkomsten. 

Op grond van artikel 3 van het Algemeen Reglement beslist de directeur/bestuurder over de aanvraag.

Reglementen en protocollen

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in te dienen via Frame. Je aanvraag is geldig wanneer je in het formulier akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is niet langer nodig het formulier te downloaden en ondertekend naar ons op te sturen.
 
Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Gebruik deze checklist voordat je je aanvraag indient, zodat je zeker weet dat deze in behandeling wordt genomen.

Start met de aanvraag

Voor het indienen van de digitale aanvraag log je in op Frame. Als je nog geen inloggegevens hebt vraag je eerst een nieuw account aan. Een nieuw account kun je aanvragen op www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Houd er rekening mee dat dit twee werkdagen kan duren. Heb je de aanmeldgegevens ontvangen? Start je aanvraag dan via onderstaande knop en volg deze stappen: 

  1. Selecteer - indien van toepassing - het account waarmee je wil indienen.
  2. Klik op de categorie waarvoor je aanvraagt, in dit geval: Filmactiviteiten.
  3. Kies voor (Inter)nationale Filmbijeenkomst
Aanvraag starten

Contact