Budget

Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het budget voor het industriebeleid dat het Filmfonds uitvoert via de Netherlands Film Production Incentive en daarmee samenhangende Netherlands Film Commission maakt hier deel van uit.

Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling en vernieuwing, internationalisering (ICB en Eurimages), de OCW filmmiddelen voor speelfilm en filmeducatie en een 5e steunpakket in het kader COVID-19, heeft het Filmfonds 79,1 miljoen euro beschikbaar voor filmproducties en activiteiten in 2022.

Het budget is als volgt verdeeld:

Ontwikkeling    6,8 miljoen euro 
Realisering  36,8 miljoen euro
Film Production Incentive  21,9 miljoen euro voor filmproducties*
Distributie  4,2 miljoen euro
Filmactiviteiten  7,6 miljoen euro
Eurimages  1 miljoen euro
Overige activiteiten  0,8 miljoen euro


* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2021, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2022.