Budget

Het Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota. Het budget voor het industriebeleid dat het Filmfonds uitvoert via de Netherlands Film Production Incentive en Netherlands Film Commission maakt hier deel van uit.

Met inbegrip van de extra impuls voor talentontwikkeling, vernieuwing, internationalisering en filmeducatie die stapsgewijs beschikbaar is gesteld heeft het Filmfonds in 2020 67,5 miljoen euro beschikbaar. Voor 2020 is het budget als volgt verdeeld:

New Screen NL: 5,2 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van filmproducties)
Screen NL: 25 miljoen euro (ontwikkeling en realisering van majoritaire en minoritaire Nederlandse filmproducties)
Film Production Incentive: 19,25 miljoen euro voor filmproducties en een eenmalig bedrag 5,5 miljoen euro voor de voorzetting van de pilot voor High-End series* (Met ingang van 1 oktober 2017 is een pilot voor High-end TV-series gestart die is voortgezet vanuit een onderuitputting van het budget in voorgaande jaren.)
Distributie: 2 miljoen euro
Filmactiviteiten: 2,5 miljoen euro
Filmeducatie: 2,2 miljoen euro
Eurimages en overige activiteiten: 1,4 miljoen euro

* Zoals vastgelegd in de regeling wordt het restant van het budget in 2019, toegevoegd aan het hierboven vermelde jaarbudget voor 2020.