Spring naar inhoudSpring naar footer

Wijzigingen samenwerking VAF en Nederlands Filmfonds

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds worden jaarlijks speelfilms en documentaires in coproductie gerealiseerd en in beide landen uitgebracht. Op dit moment wordt het samenwerkingsakkoord aangepast op een aantal punten:

Vanaf begin 2023 zal een beoordelingscommissie voor zowel fictie als documentaire met externe deskundigen uit Vlaanderen en Nederland alle aanvragen (voor minoritair Vlaamse en minoritair Nederlandse projecten) inhoudelijk beoordelen en hierover een advies uitbrengen. De samenstelling van de commissies wordt nog bepaald.

Projecten kunnen per 1 januari 2023 weer slechts één keer heringediend worden.

Het aantal minoritaire coproducties dat je als producent kan indienen wordt niet langer beperkt tot maximaal twee projecten per jaar per categorie.

De exploitatiekansen in het andere territorium gaan zwaarder meewegen in de beoordeling en selectie van de aanvragen.