Spring naar inhoudSpring naar footer

Oproep residency Van Doesburghuis

Het Filmfonds biedt voor komend najaar/winter een bijzondere residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon, Parijs. In de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor zichzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp kunnen filmmakers (regisseurs, scenarioschrijvers en andere creatieven betrokken bij een filmproject) onderzoek doen, ideeën uitwerken of nieuw werk maken.

Met deze oproep van het Filmfonds wordt een werkperiode van vier maanden aangeboden. In het verlengde van Theo en Nelly’s interdisciplinaire praktijk en veelzijdige kunstenaarschap is een samenwerking met een aanvrager binnen een andere discipline ook mogelijk.

De verblijfsperiode die wordt aangeboden is:

  • 5 november 2023 t/m 25 februari 2024

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon, Parijs waar makers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Het Mondriaan Fonds treedt op als penvoerder van de aanvraagprocedure.

Aanvragen kunnen tot en met dinsdag 30 mei 2023 worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Woonkamer in Van Doesburghuis
In het Van Doesburghuis in Meudon, Parijs

Voor wie?

Makers in de discipline film, (speelfilm, documentaire, animatie en korte fictie) kunnen een voorstel indienen. Het is mogelijk om als individuele aanvrager of als duo (twee makers, of een maker en een bemiddelaar, die structureel gezamenlijk werk maken) aan te vragen. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Tenminste één maker van het duo is werkzaam binnen de film.. Let op: bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

Op aanvragen in de discipline film is het Algemene Reglement van het Filmfonds van toepassing.

Commissie

Voor deze oproep wordt een commissie samengesteld die bestaat uit twee adviseurs van het Filmfonds en een adviseur en een voorzitter van het Mondriaan Fonds.

Vergoeding

De huur van de atelierwoning wordt direct door de fondsen aan de Stichting het Van Doesburghuis voldaan. Per maand wordt aan de resident een bijdrage van € 2.000,- ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport en verblijfskosten. Dit bedrag geldt ook voor duo’s.

Indienen

De deadline voor het indienen van een aanvraag is dinsdag 30 mei 2023, 17.00 uur. Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Let op: als je nog niet eerder hebt aangevraagd bij het Mondriaan Fonds, dien je eerst een account aan te vragen. Houd er rekening mee dat het ca. 1 werkdag duurt voordat een account is aangemaakt. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met de in de bijgaande checklist gevraagde bijlagen.

Het voorstel dient vergezeld te gaan van een CV en een motivatie voor het verblijf. Daarbij wordt een toelichting verwacht op het project waaraan de maker(s) in het Van Doesburghuis wil werken, de meerwaarde van het verblijf in het Van Doesburghuis voor het betreffende project en een presentatieplan.

Voor meer informatie over het Van Doesburghuis en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Bonnie Dumanaw via [email protected].

Het Van Doesburghuis

Eind jaren twintig kan Theo van Doesburg eindelijk zijn allesomvattende kunst- en levensbeschouwing in een architectonische schepping gestalte geven op een klein perceel in het landelijke Meudon waar vele schrijvers (Céline, gebr. Goncourt, Sartre), architecten (Jean Prouvé) en beeldend kunstenaars (Rodin, Hans Arp en Sophie Taeuber-Arp) hun toevlucht zochten. De atelierwoning wordt eind 1930 opgeleverd, Theo overlijdt kort daarna op 47-jarige leeftijd. Het huis, dat vanaf de jaren tachtig de naam van zijn schepper krijgt, zal de geschiedenis ingaan als representant van Van Doesburgs ideeën over de synthese der kunsten. Dankzij een bijzondere schenking van Wies van Moorsel, Nelly’s nicht en enige erfgename, komt de atelierwoning begin jaren tachtig in het bezit van de Nederlandse Staat. De Stichting het Van Doesburghuis krijgt de taak het huis goed te beheren en het als woon- en werkplek aan kunstenaars beschikbaar te stellen. De afgelopen 40 jaar verbleven zo’n 50 kunstenaars en bemiddelaars in het Van Doesburghuis.

Vanwege de monumentenstatus wordt residenten gevraagd hun medewerking te verlenen aan het onderhoud van de atelierwoning en er behoedzaam mee om te gaan. Verder dienen aanvragers zich te realiseren dat het Van Doesburghuis een publieksfunctie heeft en iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 – 18.00 uur is opengesteld voor het publiek in aanwezigheid van de resident(en). Ook wordt van de resident(en) verwacht dat zij, in principe na overleg met de stichting, bereid is buiten deze vaste openingstijden bezoekers te ontvangen.

Gezamenlijk initiatief van de Nederlandse cultuurfondsen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds stellen deze residency sinds een aantal jaren beurtelings beschikbaar aan kunstenaars die werkzaam zijn op de vele gebieden waarbinnen Theo en Nelly van Doesburg actief waren: architectuur, beeldende kunst, literatuur, dichtkunst, muziek, vormgeving en podiumkunsten. De oproep wordt daarnaast ook opengesteld voor makers uit de disciplines film en digitale cultuur. Afgelopen jaren verbleven Helena van der Meulen en Esther Duysker (film) in het Van Doesburghuis. Eerdere residenten waren onder anderen: Katharina Gross (podiumkunsten). Rozalie Hirs (podiumkunsten) samen met Machiel Spaan (architectuur), Antonis Pittas (beeldende kunst), Jason Hendrik Hansma (digitale cultuur) en Neske Beks (letteren).

Bekijk het interview met Helena van der Meulen over haar residency in het Van Doesburghuis