Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2014

Voor het Fonds en de Nederlandse filmsector was 2014 een enerverend jaar. Het marktaandeel voor de Nederlandse film bedroeg voor het tweede achtereenvolgende jaar ruim 20% en internationaal vielen Nederlandse artistieke films, documentaires, animatiefilms en kinder- en jeugdfilms op tijdens toonaangevende festivals als het Rotterdamse IFFR, de Berlinale, TIFF Kids, het Locarno International Film Festival, Venetiƫ, Toronto en IDFA. Lucia de B. van Paula van der Oest eindigde bij de laatste negen speelfilms die meedongen naar de Oscar voor beste buitenlandse film en de Ultrakort A Single Life sleepte begin 2015 een Oscarnominatie in de wacht.

De gelijktijdige lancering van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive en de Netherlands Film Commission op het Filmfestival van Cannes markeerde een mijlpaal voor de filmindustrie om een gelijk speelveld met het buitenland te bewerkstelligen. Dankzij de introductie van de stimuleringsmaatregel trok het productievolume zichtbaar aan: 31 majoritaire en minoritaire producties die een cash rebate ontvingen werden sinds juli gedraaid en van vijf minoritaire producties vond de postproductie of een deel daarvan plaats in Nederland. In totaal verleende het Fonds in 2014 aan 51 projecten een cash rebate voor een totaalbedrag van 13.544.856 miljoen euro. Voor deze projecten zal naar verwachting circa 66 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland worden gerealiseerd.

In 2014 ontving het Fonds 1.347 aanvragen, een forse toename ten opzichte van 2013 (1.211 aanvragen). In totaal werden 601 aanvragen (45%) toegewezen. Daarvan werden er 530 toegekend via selectieve steun, 20 via het semi-automatische deelreglement Suppletie voor eerder publiekssucces in de bioscoop en 51 via de Netherlands Film Production Incentive. In lijn met het beleidsplan gaf het Fonds binnen zijn kerntaak als subsidieverlener invulling aan de uitgewerkte beleidsprioriteiten talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering.

Download het jaarverslag 2014.