Spring naar inhoudSpring naar footer

Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2012

In zijn jaarverslag 2012 legt het Filmfonds verantwoording af over het gevoerde beleid, de gesteunde projecten en activiteiten.

Onder meer de bestede subsidies, de behaalde resultaten, de kerncijfers, de financieringsoverzichten en het fondsaandeel in de financiering komen aan bod. Het jaarverslag 2012 is hier beschikbaar in digitale vorm.