Spring naar inhoud Spring naar footer

Het Nederlands Filmfonds zoekt lid van de Raad van Toezicht

Wegens het einde van de tweede zittingstermijn van een van de Raadsleden zijn wij per 1 november 2021 op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht, met een strategisch denkniveau, gedegen kennis van en werkervaring binnen de filmindustrie.

Kandidaten hebben inzicht in de ontwikkelingen in de audiovisuele sector op nationaal en internationaal gebied, en hebben ervaring in een maatschappelijke omgeving met een vergelijkbare complexiteit met publieke en private stakeholders. Mede gezien het belang van de zichtbaarheid nu en in de toekomst van de Nederlandse film, gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat afkomstig uit de distributieketen en/of uit de filmtheater- en bioscoopbranche.

Het Nederlands Filmfonds hecht grote waarde aan een Raad van Toezicht met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en beroepservaring, en nodigt daarom graag kandidaten uit die daartoe kunnen bijdragen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.

Kandidaten mogen niet (in)direct betrokken zijn bij door het Filmfonds gesubsidieerde organisaties of projecten. Zij worden daarnaast geacht te beschikken over aantoonbare ervaring als toezichthouder. De Raad vergadert vier maal per jaar. Leden ontvangen een vacatievergoeding. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) bedraagt vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. De voorzitter en leden van de RvT worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de RvT.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

Reageren kan tot en met 26 april a.s. door een CV en een korte motivatie (graag in pdf) te mailen aan [email protected], o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht.