Spring naar inhoud Spring naar footer

Het Filmfonds: Continu in transitie - Overige wijzigingen

Vanaf 1 januari 2021 vinden er bij het Filmfonds intern een aantal veranderingen plaats die ook consequenties zullen hebben voor de aanvragers. In een vereenvoudigde structuur die bestaat uit twee lagen, een ondersteunende staf en de subsidieverstrekking, worden lijnen korter en procedures duidelijker. De consulenten krijgen een centralere rol in de beoordeling en begeleiding, er vinden veranderingen plaats binnen de verschillende teams, we bundelen de krachten gericht op productie en een subsidiebureau en er komt een zakelijk directeur.

De meest urgente en omvattende verandering is de samenvoeging van de afdelingen Screen NL en New Screen NL tot de nieuwe afdeling Selective Funding, welke hier staat omschreven.

Het consulentschap centraal

Met de uitbreiding van de vier filmconsulenten Sherin Seyda, Rogier de Blok, Urias Boerleider en Robil Rahantoeknam aan het bestaande team van Suzanne van Voorst, Erik Drunen en Signe Zeilich-Jensen, is bewust gekozen voor een nieuwe vorm van consulentschap. Het consulentschap staat hierbij centraal bij de beoordeling en begeleiding van filmplannen, waardoor er minder beroep zal worden gedaan op externe adviescommissies. Het huidige hoofd Screen NL Frank Peijnenburg is gevraagd langer aan te blijven als filmconsulent om de plaats van Iwana Chronis in het team op te kunnen vangen.De nieuwe samenstelling van het team is om deze reden meer gericht op een afgewogen balans. Verschillende specialismen, perspectieven, ervaringen en karakters, achtergronden en interesses maken het team breed inzetbaar om bruggen te slaan naar verschillende kanten van het filmvak.

In de eerste helft van 2021 loopt de termijn van Suzanne van Voorst helaas af. In het verlengde van de vacatures voor filmconsulenten is de zoektocht naar volwaardige vervanging in de afrondende fase. In januari maken we bekend wie haar opvolger wordt.

Netherlands Film Production Incentive

De Netherlands Film Production Incentive heeft niet alleen een cruciale rol binnen de financiering van bioscoopfilms en high end series, maar ook bij het aantrekken en behoud van bedrijvigheid via internationale (co)producties. De afdeling Incentive blijft in huidige opzet gehandhaafd naast de afdeling Selective Funding. Per 1 januari 2021 zal Ellen Hoffmann als hoofd van de afdeling verantwoordelijk blijven voor de regeling en haar bijdrage leveren aan het stimuleren van het klimaat voor filmproductie.

International

Het internationale beleid van het Fonds was eerder verdeeld over meerdere (interne en externe) afdelingen. Per 1 januari vormt International een eigen afdeling onder leiding van hoofd International Ilse Ronteltap, met de focus op het internationale filmbeleid en het stimuleren van internationale coproductie en samenwerking. Als projectmanager International is Dany Delvoie binnen de afdeling verantwoordelijk voor de subsidieverlening aan minoritaire coproducties en internationale filmactiviteiten, alsmede de uitvoering van de fondsactiviteiten. Ook de Film Commission, Bas van der Ree, zal onderdeel uitmaken van de afdeling International.

Nationaal (Distributie & Filmactiviteiten)

Bij de afdeling Nationaal staat een gezond talentontwikkelings- en vertoningsklimaat centraal, waarin de producties van film talent een publiek vinden en optimaal vertoond worden. Aan de hand van de vier pijlers educatie, talentontwikkeling, festivals en filmactiviteiten (samen de huidige afdeling Filmactiviteiten) en distributie (de huidige afdeling Distributie en Marketing) zorgen we voor een bedding van waaruit deze makers en producenten tot volle bloei kunnen komen. Monique Ruinen als projectmanager Talentontwikkeling & Filmactiviteiten en Cynthia Ophorst als projectmanager Distributie en Marketing blijven verantwoordelijk voor de uitvoering en zorgen voor aansluiting bij de andere activiteiten van het Fonds.

Zakelijk directeur

Per 1 januari wordt de functie van George van Breemen, adjunct directeur, geformaliseerd tot zakelijk directeur van het Filmfonds. Als zakelijk directeur is hij verantwoordelijk voor het financieel-zakelijke beleid, de bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en de functionele aansturing van de programma-afdelingen wat betreft productie en subsidieverlening.

Subsidiebureau

Nieuw binnen het Fonds is de komst van een centraal aangestuurd subsidiebureau dat zal zorgdragen voor een organisatiebrede aanpak van de uitvoering van alle subsidieregelingen van het Filmfonds. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van een zorgvuldig subsidieproces: van volledigheidscheck en eerste analyse tot beschikking en vaststelling. Voor aanvragers is het subsidiebureau daarnaast het aanspreekpunt voor alle vragen omtrent regelingen en het proces van subsidieverlening. Hoofd Subsidiebureau is Gitta Kruisbrink en de operationele aansturing ligt in handen van Mette Bloemers als manager Subsidiebureau.

Het Productiebureau

Onder leiding van hoofd Productie Maarten Wijdenes wordt de afdeling Productie verantwoordelijk voor de uitvoering van de financieel-zakelijke beoordeling, het beheer en de controle van aanvragen voor productieontwikkeling en realisering. In samenwerking met de zakelijk directeur neemt Maarten daarnaast de centrale leiding bij problemen rond producties en bredere financieel-zakelijke vraagstukken en uitwerking van het productionele beleid.