Spring naar inhoudSpring naar footer

Filmfonds publiceert nieuw beleidsplan 2025-2028

Vandaag publiceert het Filmfonds het nieuwe beleidsplan voor de periode 2025-2028.

Als rijkscultuurfonds hebben we een unieke maatschappelijke opdracht die de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Te midden van het sterk groeiende filmaanbod uit vele landen op vele platformen is het cruciaal dat er voldoende aandacht en budget is voor de productie van originele, onderscheidende Nederlandse films en series. “We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit, voor meer creatieve vrijheid voor de makers en meer aandacht voor het publiek”, zegt directeur-bestuurder Sandra den Hamer.

Filmcultuur in meest brede zin

Het Filmfonds wil films mogelijk maken met uiteenlopende verhalen waar een divers publiek zich in kan herkennen. Voor jong en oud, van filmfanaat tot de incidentele bioscoopganger, in iedere hoek en regio: van Maastricht tot Texel, van Groningen tot Bonaire. We stimuleren daarom filmcultuur in de meest brede zin van het woord: van lange speelfilms tot VR, van experimenteel tot kinder- en familiefilms, van documentaires tot animatie tot filmeducatiehubs en regionale broedplaatsen.

Publieke steun versterkt filmindustrie

Het maken van films is kostbaar en zonder publieke financiering komen de meeste producties, net als in andere landen, niet tot stand. De steun van het Filmfonds maakt ambities van filmmakers haalbaar, voegt waarde toe en zorgt dat marktpartijen ook investeren. Publieke steun versterkt dan ook de positie en veerkracht van de Nederlandse filmindustrie.

Prioriteiten 2025-2028

De visie van het Filmfonds voor de komende jaren komt samen in 5 overkoepelende prioriteiten:

  • We leggen nog meer de focus op kwaliteit, o.a. door met meer geld minder films te ondersteunen.
  • We zetten het creatieve proces van de maker centraal door meer rust en ruimte te bieden om films te maken zonder productiedruk.
  • We hebben oog voor talent en richten ons zowel op de aanwas van beginnend talent en nieuwe, nog niet eerder gehoorde stemmen, als de doorontwikkeling van bewezen makers.
  • Meer zicht op het publiek is noodzakelijk om de waardering en zichtbaarheid van de Nederlandse film in heel Nederland en internationaal te vergroten. We richten ons hierbij op de gehele levenscyclus van een filmproductie, waarbij het verdienmodel niet alleen moet liggen in het maken van films, maar ook in het vertonen ervan.
  • We maken ruimte voor experiment en nieuwe hybride vormen, van immersieve en interactieve werken tot vernieuwing in vertelvormen en vertelperspectieven.

Het beleidsplan is tot stand gekomen dankzij een intensief proces van rondetafelgesprekken, brainstormsessies, interne heidagen, internationale werkbezoeken en bijeenkomsten met vele makers. Tijdens dit proces hebben makers, branche- en beroepsverenigingen en andere stakeholders een schat aan reflectie en ideeën gedeeld. Die geïntensiveerde dialoog en samenwerking met de sector blijven we voortzetten.