Spring naar inhoudSpring naar footer

Beleid Filmfonds 2017-2020

Voortzetting koers met accent op kwaliteit en diversiteit en aansluiting vraag en aanbod

Het Fonds heeft zijn beleidsplan voor de komende vier jaar aangeboden aan minister Bussemaker. Het zet de in 2013 ingeslagen koers voort maar verlegt accenten in beleid.

Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.

 • Om tot de beoogde kwaliteitsverbetering te komen verhoogt het Fonds de selectieve middelen voor ontwikkeling en productie, richt de ontwikkelingsfases flexibeler in, verleent steun op maat en stimuleert diversiteit. Het kent hogere bijdragen toe aan een kleiner aantal films.
 • Voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod intensiveert het Fonds de middelen voor marketing en distributie op alle platforms, voert overkoepelende promotie voor het Nederlandse aanbod, steunt gezamenlijke initiatieven van filmtheaters en bioscopen, betrekt festivals intensiever als platform en maakt minoritaire coproducties onderdeel van de slates voor distributie.
 • Voor talentontwikkeling van zowel nieuwe als ervaren makers introduceert het Fonds slatefunding voor ontwikkeling, verdiept de trainingscomponent bij samenwerkingsprojecten, stelt Talentontwikkeling in Internationale Context open voor animatie en documentaire en financiert labs in een internationale context.
 • Het Fonds biedt ruimte aan onderzoek, experiment en interdisciplinaire samenwerking, werkt voor innovatie samen met bestaande en nieuwe partners en steunt innovatieve plannen op het gebied van duurzaamheid, marketing en distributie.
 • Op het gebied van internationalisering intensiveert het Fonds de wederkerige relatie bij coproductie, de samenwerking met collega-fondsen en met landen waarmee Nederland een coproductieverdrag heeft. Het brengt talent actief onder de aandacht bij labs en coproductiemarkten. Via de Netherlands Film Production Incentive blijft het de productieactiviteit in Nederland stimuleren en via de Film Commission blijft het de filmindustrie internationaal profileren.
 • Ten behoeve van de professionalisering verbetert het Fonds de cashflowpositie en continuïteit van productiemaatschappijen, onder meer via inzet van revolverende middelen en door afstemming van de financiële kaders met andere financiers.

  Het totale Fondsbudget blijft nagenoeg gelijk. Het Fonds handhaaft zijn hybride instrumentarium met selectieve regelingen en semi-automatische regelingen, hetgeen aansluit op de culturele en economische belangen van de audiovisuele sector. Uitgangspunt is een evenwicht in de financiering van de verschillende categorieën en tussen de ondersteuning van artistieke films en mainstream films. In lijn met de opdracht van de minister matigt het Fonds het budget voor de semi-automatische Suppletieregeling ten gunste van het budget voor selectieve regelingen. Het Fonds onderschrijft de ambitie van de minister het budget voor mainstream films op sterkte te brengen door een hogere bijdrage uit de exploitatieketen, waarover voor aanvang van de komende beleidsperiode tot nieuwe afspraken moet worden gekomen.

  Op 26 januari 2016 heeft het Fonds in een bijeenkomst de hoofdlijnen al aan de sector gepresenteerd.
  Het Fonds werkt de komende maanden het beleidsplan uit en vertaalt het waar nodig naar nieuwe regelgeving. In september wordt de uitwerking gepresenteerd.

  Lees het beleidsplan 2017-2020 of download het als PDF.